Гематологічні показники інвазованих трихурисами свиней у процесі застосування лікарських засобів

  • В. О. Євстаф’єва
  • В. В. Мельничук
  • І. Д. Юськів
Ключові слова: свині, трихуроз, лікарські засоби, терапевтична ефективність, гематологічні показники

Анотація

У роботі представлені результати визначення ефективності лікарських засобів («Бровермектин 2 % водорозчинний», «Універм») за різних способів та кратності їх застосування з урахуванням динаміки гематологічних змін у інвазованих свиней за трихурозу. Встановлено, що найбільш ефективним (100 %) антигельмінтним засобом виявився «Бровермектин 2 %» за дворазового випоювання хворим тваринам. Його виражена протигельмінтозна дія, яка свідчила про одужання свиней, характеризувалася змінами у гематологічних показниках хворих тварин. Покращання показників сироватки крові (вміст загального білка та β-глобулінів) у бік їх нормалізації встановлювали на 14 добу після початку лікування.

The paper presents the results of the determination of the effectiveness of medicinal products («Brovermectin 2 % water-soluble», «Univerm») in different ways and the multiplicity of their application, taking into account the dynamics of hematological changes in invasive pigs by trichurosis. It was established that the most effective (100 %) antihelminthic agent was «Brovermectin 2 %» for two-time presentation to diseased animals. His pronounced antihelminthic action, which indicated the recovery of pigs, was characterized by changes in the hematological rates of diseased animals. Improvement of blood serum values (total protein content and β-globulins) towards their normalization was established at 14th day after the start of treatment.

Опубліковано
2017-09-28
Як цитувати
Євстаф’єва, В. О., Мельничук, В. В., & Юськів, І. Д. (2017). Гематологічні показники інвазованих трихурисами свиней у процесі застосування лікарських засобів. Scientific Progress & Innovations, (3), 63-66. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.03.12

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 4 > >>