Локальний моніторинг аеротехноген- ного забруднення довкілля металургійними комбінатами компанії «Арселор Міттал»

  • М. М. Харитонов
  • А. Бенселгуб
  • Р. В. Криваковська
Ключові слова: локальний моніторинг, аеротехногенне забруднення, кислотні дощі, ризики деградації ґрунтів

Анотація

Застосування інструментів локального моніторингу за допомогою мережи автоматичних метеостанцій дало змогу провести оцінювання ризиків випадіння кислотних дощів біля металургійних комбінатів компанії «Арселор Міттал». У місті Аннаба виявлено дві зони підвищеного забруднення повітря двооксидами азоту біля домни і сталеливарного цеху. Забруднення повітря двооксидами азоту (близько до 1 ГДК) зафіксовано постах, розташованих біля доменних печей і сталеливарного цеху. Забруднення повітря на цих двох постах сягає або перевищує норму ВОЗ (30 мг/м3) у 1,5 рази. Зосередження хмари підвищеної концентрації діоксиду азоту у безпосередній відстані від довколишніх житлових районів Сіді-Амар і Ель-Хаджар теж викликає занепокоєння. За даними більшості стаціонарних постів спостереження середньорічна концентрація SO2 була істотно нижче за 1ГДК. Разом з тим виявлено дворазове перевищення ГДК в «гарячій» зоні агломерації і плавлення залізної руди в доменній печі. Це пов’язано як із викидом діоксиду сірки під час процесу коксуванння, так і звільненням сірки під час охолодження сталі. Дані моніторингу свідчать про небезпеку поширення органічних забруднювачів за межі заводської зони. Проведене спостереження свідчить, що 30 % результатів перевищують норму ВОЗ. Найбільша концентрація бензолу і толуолу фіксується в зоні коксування у лютому–березні. Підвищена концентрація толуолу та бензолу виявлена і біля посту, який розташований у передмісті району Сіді Амар.

Ситуація із забрудненням повітря двооксидами азоту і сірки у місті Кривий Ріг є достатньо контрастною. За наявності багатьох точкових джерел відбувається накладення окремих викидів і утворюється сумарний факел, який розповсюджується над усією індустріальною агломерацією.

The application of local monitoring based on automatic weather monitoring networks data, allows assessing pollution risks near metallurgical plants of «Arselor Mittal» company. Two zones of air pollution with nitrogen dioxide in the level of 1 MPC has been recorded near the blast furnaces and the steel complex in city Annaba. It shows that in general the values ​​are not alarming. They are all and across all measurement sites below the WHO limit value of 30 mg/m3 per year to 1,5 times. The concentration of the cloud increased concentration of nitrogen dioxide in close proximity to the neighbouring residential districts of Sidi-Amar and El-Hajjar is also a concern. According to the majority data obtained from stationary monitoring stations, the annual average concentration of SO2 was significantly lower than the MPC. However, a twofold excess of MPC was found in the complex hot zone (sintering and melting of iron ore in the blast furnace). This is due to the fact that during the coking process of coal there is a strong release of sulfur originally contained in the coal lane. On the other hand, the zone blast furnace plays the role of purifying the melting of its undesirable elements in the steel. Mainly the sulfur is released during cooling. Monitoring data show the danger of the spread of organic pollutants beyond the factory area. Up to 30 % of the results of all the sites monitored, exceeded the WHO guideline value. The highest concentration of benzene and toluene recorded in the coking area in February – March. High concentration of toluene and benzene were observed near post installed in suburb district Sidi Amar.

The situation on air pollution with nitrogen and sulfur dioxide in city Kryvyi Rih is sufficient contrast. Many point sources individual emissions overlay and form the total torch, which cover all agglomeration.

Опубліковано
2017-09-28
Як цитувати
Харитонов, М. М., Бенселгуб, А., & Криваковська, Р. В. (2017). Локальний моніторинг аеротехноген- ного забруднення довкілля металургійними комбінатами компанії «Арселор Міттал». Scientific Progress & Innovations, (3), 47-51. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.03.08
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ