Урожайність та енергопродуктивність енергетичних культур за сумісного вирощування у фітоценозі

Ключові слова: Світчграс, Сорго багаторічне, Біг-блуестем, Індіан-грас, сумісне вирощування, урожайність, біомаса, енергопродуктивність

Анотація

Сталий розвиток енергетичного сектору для України насьогодні є актуальним питанням. З-поміж наявних енергоджерел, на думку багатьох вчених найбільш доступним є енергія рослин, так званих – енергетичних культур. Ці культури за біологією – багаторічні, адаптовані до умов вирощування, високоврожайні. До них відносять: клони верби (Salix), міскантуси (Miscanthus), соргові (Sorghum) та просо прутоподібне (Switchgrass) та інші, менш поширені рослини. У зв’язку з чим, дана публікація буде присвячена вивченню аспектів вирощування малопоширених енергетичних культур (Indiangrass, Sorghastrum nutans (L.) Nash., та Andropogon gerardii Vitman) сумісно із загальновідомими, та більш вивченими культурами: Panicum virgatum L., Sorghum almum Parodi. Що у перспективі передбачатиме розробку агрономічно-обґрунтованих рекомендацій їх вирощування для отримання сталої фітомаси та виробництва біопалив. Метою наших дос-ліджень було визначення впливу сумісного вирощування енергокультур на врожайність їхньої надземної вегетативної фітомаси та енергопродуктивності посівів. Під час проведення польового експерименту були застосовані як загальні, так і спеціальні (експериментальні) методи досліджень. Згідно затверджених методик й рекомендацій проводили визначення вологи у фітомасі, облік врожайності сирої та сухої бімаси та визначали енергопродуктивність посівів. Застосування дисперсійного й кореляційних аналізів дало можливість провести оцінку суттєвих відмінностей між варіантами досліду. Обґрунтовані результати досліджень дали змогу встановити мінливість врожайності фітомаси за різнопланового поєднання енергетичних культур у сумісних посівах. За обсягом сухої біомаси виокремлено найбільш врожайні траво-сумішки малопоширених енергетичних культур: Світчграс та Індіанграс (13,1 т/га), Світчграс та Біг-блуес-тем (12,8 т/га), Індіанграс та Біг-блуестем (12,5 т/га). Ці ж варіанти мали й високу енергопродуктивність – від 217,6 до 224,0 ГДж/га. На рівні контролю врожайність за сухою масою була на варіантах сумісного вирощування світчграсу та Сорго багаторічного й Індіанграсу та Сорго багаторічного (12,3 т/га). Суттєво меншою, порівняно з контролем та іншими варіантами досліду врожайність сухої біомаси була за сумісного вирощування Біг-блуестему та Сорго багаторічного (11,8 т/га). Отже, для отримання високої врожайності біомаси (12,5‒13,1 т/га) за сумісного вирощування малопоширених енергокультур необхідно висівати разом Світчграс та Індіанграс, Світчграс та Біг-блуестем. Це також дозволить отримати вихід енергії в межах 217,6-224,0 ГДж з одного гектара.

Опубліковано
2023-09-29
Як цитувати
Дьомін, Д. Г., & Кулик, М. І. (2023). Урожайність та енергопродуктивність енергетичних культур за сумісного вирощування у фітоценозі. Scientific Progress & Innovations, 26(1), 18-23. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.01.03
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО