ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН У ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ЗА УМОВ ГЛОБАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

Ключові слова: стимулятори росту рослин, соняшник, біометричні показники, продуктивність, урожайність

Анотація

Численні дослідження агрономічної практики стосовно впливу регуляторів росту рослин на продуктивність олійних культур, зокрема соняшнику сприяють новому пошуку способів та норм унесення для підвищення продуктивності насінини. У дослідженнях із цього питання висвітлено переваги і недоліки препаратів, що використовували для передпосівної обробки насіння соняшнику. З недоліків РРР виявлено пригнічення дії та зниження фітотоксичного ефекту на бур’яновий компонент. Переваг за умови використання передпосівної обробки біологічними регуляторами росту рослин соняшнику значно більше, про що свідчать численні результати досліджень, серед яких головними є підвищення продуктивності посівів. У статті наведені дані особливостей впливу біорегуляторів росту Поліміксобактерин, Фосфоентерин та Вимпел-К на продуктивність гібридів соняшнику Босфора та Естрада. Ефективність препаратів змінювалась залежно від особливостей їх діючої речовини, але найбільш вагомим був вплив обробки посівного матеріалу соняшнику біорегулятором Вимпел-К, при цьому маса 1000 насінин зросла на 15 %, маса насіння з кошика на 20 %, відповідно показник урожайності збільшився на 14 %. Застосування у варіанті 2 регулятора Поліміксобактерин при обробці насіння сприяло покращенню показників на 10 %; 9 %; 9 %. Застосування для обробки насіння Фосфоентерин дало змогу підвищити показники порівняно з контролем на 13 %; 19 %; 12 %. Проте відмічено зниження біометричних показників за умови обробки усіма регуляторами росту на гібриді Босфора порівняно з гібридом Естрада. Так, площа листя рослин на кращому варіанті із застосуванням препарату Вимпел-К на гібриді Босфора була нижче на 17 %, а суха маса рослин на 49 % до показників гібрида Естрада. Застосування регуляторів росту для передпосівної обробки насіння соняшнику безперечно дало можливість розкрити потенціали гібридів, а саме гібрида Естрада, який розкрив свій генетичний потенціал за умови використання стимуляторів росту рослин нового покоління, про що свідчить збільшення урожайності культури та підвищення показників продуктивності.

Опубліковано
2022-06-24
Як цитувати
Ласло, О. О. (2022). ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН У ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ЗА УМОВ ГЛОБАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН. Scientific Progress & Innovations, 2(2), 107-112. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.02.12
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО