ВПЛИВ ФПД «ПРОАКТИВО» ТА КД «ЕМБІОТИК» НА РІВЕНЬ НАПРУЖЕНОСТІ ІМУНІТЕТУ ТЕЛЯТ

Ключові слова: «ПроАктиво», «ЕМБіотик», телята, імуноглобуліни, імунітет, сінна паличка, Трифузол 1 %

Анотація

В статті представлені результати використання ферментно-пробіотичної добавки «ПроАктиво» та кормової добавки «ЕМБіотик» телятам віком 3–4 місяці, які утримувались на тваринницькій ферм,і неблагополучній щодо інфекційних хвороб із респіраційним синдромом та без проведення вакцинації. Встановлено, що включення до раціону вказаних тварин «ПроАктиво» у дозі 3–4 грами щоденно протягом 21 доби обумовило тенденцію щодо зменшення вмісту імуноглобулінів в сироватці крові на 5 % у порівнянні з показниками контрольної групи, зокрема до 15,7±1 г/л. При цьому у телят реєстрували зменшення інтенсивності кашлю, покращення апетиту, інтенсивності жуйки та стану шерсті. Водночас у контрольної групи, клінічний стан був без змін або погіршувався (незначне загальне пригнічення, частий вологий кашель). Через 21 добу щоденного використання кормової добавки «ЕМБіотик» у дозі 20 см3 у 60% телят вміст імуноглобулінів у сироватці крові перевищував на 11,5 %, у 20 % телят – на 50 % максимальну фізіологічну межу та у 20% навпаки – на 22,2 % був меншим мінімального фізіологічного показника. Загалом вміст імуноглобулінів у сироватці крові був достовірно (Р≤0,05) більшим у порівнянні з показником контрольної групи. При цьому у тварин, які отримували «ЕМБіотик», покращувалась функція травної системи, але симптоми запалення верхніх дихальних шляхів наростали, що обумовило необхідність використання препарату «Трифузол 1 %» внутрішньовенно із розрахунку 1 см3 на 10 кг маси тіла, 3 доби поспіль. Через три доби комплексної терапії тварини були клінічно здоровими. Також встановлено, що у телят дослідних груп перед згодовуванням «ПроАктиво» та «Ембіотик» вміст імуноглобулінів був на одному рівні: 17±1,2 г/л та 16,6±1,5 г/л відповідно. Через 21 добу включення до раціону ФПД «ПроАктиво» реєстрували їх зменшення до 15,7±1 г/л. У телят, які щоденно отримували «ЕМБіотик» вміст імуноглобулінів достовірно (Р≤0,05) збільшився у 1,2 рази, що на 4 % перевищувало максимальні референтні значення. Також зареєстровано достовірну (Р≤0,05) різницю вмісту імуноглобулінів у телят дослідних груп. Зокрема, середньостатистичний показник групи тварин, якій застосовували «ЕМБіотик», був на 32,5 % більшим відносно телят, які отримували ферментно-пробіотичну добавку «ПроАктиво». Отже, включення до раціону телят ферментно-пробіотичної добавки «ПроАктиво» та кормової добавки «ЕМБіотик» забезпечував покращення функціонування травної системи та тенденцію щодо зменшення («ПроАктиво») чи достовірне (Р≤0,05) збільшення («ЕМБіотик») вмісту імуноглобулінів у сироватці крові телят віком 3–4 місяці.

Опубліковано
2022-03-25
Як цитувати
Рибачук, Ж. В., Лісневський, А. Р., & Бездітко, Л. В. (2022). ВПЛИВ ФПД «ПРОАКТИВО» ТА КД «ЕМБІОТИК» НА РІВЕНЬ НАПРУЖЕНОСТІ ІМУНІТЕТУ ТЕЛЯТ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (1), 171-178. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.01.22