НОВІ СЕЛЕКЦІЙНІ ФОРМИ СОЇ ДЛЯ КОРМОВИРОБНИЦТВА

Ключові слова: соя, відсутність опушення, сорти, лінії, джерела, корми, олія, білок, жирнокислотний склад

Анотація

Соя – одна з перспективних, але недостатньо вивчених культур у кормовиробництві. Висока
продуктивність, скоростиглість і різностороннє її використання (борошно, зелений корм, жмих,
шрот, сіно, силос, білкові концентрати, соєве молоко) підтверджує високі можливості у зміцненні
кормової бази тваринництва. Відсутність опушення у рослин сої – надзвичайно рідкісна й цінна
властивість для ефективного використання таких форм у кормовиробництві. Висвітлюється
значення унікального вихідного матеріалу сої без опушення для створення сортів нового покоління
для різних напрямів використання. Важливими господарсько-цінними ознаками при цьому є кількісні
та якісні показники насіння. Застосовували загальноприйняті методи: наукові, спеціальні, лабора-
торні та математично-статистичні. Шляхом гібридизації неопушених форм із кращими лініями та
сортами полтавської селекції отримані неопушені лінії сої, які мають комплекс господарськи-цінних
ознак і властивостей (високу врожайність, крупне насіння, боби не розтріскуються при достиганні).
Проведено аналіз якісного складу їхнього насіння та зеленої маси (білок, олія, протеїн, клітковина,
зола та ін.) порівняно з національними стандартами (Устя, Юг-30, Аннушка). Наведено результати
досліджень з вивчення новостворених неопушених ліній сої, що мали вищі, ніж у стандартів, показ-
ники господарської придатності. Особливу увагу приділили жирнокислотному складу олії в насінні
досліджуваних сортів і ліній. Надано результати оцінювання сортів за співвідношенням жирних
кислот, що є важливим для отримання більш якісної сировини у кормовиробництві. Так, 50 не-
опушених ліній перевищують за показниками господарської придатності сорти-стандарти Алмаз і
Адамос, зокрема і за жирнокислотним складом олії. На основі детального вивчення якісних
показників насіння та зеленої маси неопушених ліній та кращих сортів визначені особливості і
селекційна цінність новоствореного вихідного матеріалу без опушення у виведенні сортів для годівлі
тварин і птиці. У Реєстрі сортів рослин України сорти без опушення відсутні.

Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Білявська, Л. Г., Білявський, Ю. В., Діянова, А. О., & Гарбузов, Ю. Є. (2021). НОВІ СЕЛЕКЦІЙНІ ФОРМИ СОЇ ДЛЯ КОРМОВИРОБНИЦТВА. Scientific Progress & Innovations, (3), 58-65. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.03.07
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають