ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ЩОДО ГЕЛЬМІНТОЗІВ ВОДОПЛАВНОЇ ПТИЦІ В ГОСПОДАРСТВАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ключові слова: водоплавна птиця, гельмінтози, амідостомоз, гетеракоз, трихостронгільоз, поширення, епізоотична ситуація

Анотація

Гельмінтози були й залишаються нерозв’язаною проблемою птахівничих господарств. Водоплав-
на птиця незалежно від природно-кліматичних характеристик розташування господарств може
бути уражена різними видами гельмінтів. Спосіб утримання, кратність антгельмінтних обробок,
щільність поголів’я впливають на видову характеристику гельмінтозів. За умови асоційованого
перебігу гельмінтозів економічні втрати від інвазування зростають. Відповідно, обізнаність щодо
їхнього нозологічного профілю є першим етапом при розробці ефективних схем профілактики гельмінтозів. Метою нашої роботи було з’ясувати поширення гельмінтозів гусей у присадибних господарствах Сумської області, встановити екстенсивність та інтенсивність інвазії, сезонну динаміку прояву гельмінтозів серед поголів’я. Для досягнення мети було проведено копроовоскопічні дослідження фекалій гусей та визначено їхні видові характеристики. За результатами проведених досліджень встановлено поширення гельмінтозів гусей в умовах присадибних господарств Сумської області та відмічена чітка сезонна динаміка їхнього прояву. Пік інвазії гельмінтозами реєструвався влітку та восени. В цей період виявлено максимальну екстенсивність інвазії ідентифікованими видами гельмінтів: амідостомами (85,4 %), гангулетеракісами (52,0 %) та трихостронгілюсами (36,0 %). Визначена тенденція до зниження екстенсивності інвазії навесні. Відповідною ЕІ за наявності амідостомозу становила 26,3 %, гангулетеракозу – 32,4 % та трихостронгільозу – 4,7 %. Інтенсивність інвазії за амідостомозу та гангулетеракозу досягала максимальних значень восени: 3,48±0,61 та 4,04±0,62 екз./ краплі флотаційної рідини, відповідно. Тоді як пік ІІ за наявності трихо-стронгільозу припадав на зимовий період 3,22±0,36 екз./ краплі флотаційної рідини. Гельмінтози є актуальною проблемою для присадибних господарств Сумської області. У нозологічному профілі ге-льмінтозів за досліджуваний період визначено збудників амідостомозу, гангулетеракозу, трихостронгільозу.

Опубліковано
2021-06-25
Як цитувати
Нагорна, Л. В. (2021). ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ЩОДО ГЕЛЬМІНТОЗІВ ВОДОПЛАВНОЇ ПТИЦІ В ГОСПОДАРСТВАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Scientific Progress & Innovations, (2), 248-253. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.02.32