ДОБІР ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ЧИНИ ПОСІВНОЇ (LATHIRUS SATIVUS L.) ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПОСУХОСТІЙКИХ СОРТІВ

Ключові слова: посухостійкість, чина посівна (Lathirus sativus L.), колекційний зразок, індекс, лабораторний метод досліджень, вихідний матеріал, еталон

Анотація

Одним зі шляхів стабілізації виробництва білка рослинного походження за умов глобального по-тепління є розширення посівних площ зернобобових культур, що характеризуються високою адапта-ційною здатністю до дії несприятливих абіотичних факторів навколишнього середовища, серед яких чина посівна (Lathirus sativus L), яка займає одне із провідних місць. Ця культура за біологічними особливостями характеризується здатністю вступати в симбіотичні взаємовідносини з бульбочко-вими бактеріями роду Rhizobium та фіксувати молекулярний азот атмосфери, надзвичайно високою толерантністю як до періодичних затоплень, так і до нестачі вологи у ґрунті та його засолення, стійкістю до шкідників і хвороб. Вплив несприятливих абіотичних чинників відображається на усіх складниках процесу формування продуктивності рослин. У цьому відношенні важливим завданням селекційного процесу є усебічна оцінка зразків з метою відбору найбільш стійких щодо впливу посуш-ливих умов на всіх етапах розвитку. Метою досліджень була оцінка колекційних зразків чини посівної за ознакою посухостійкості та виділення цінних джерел з метою залучення їх у селекційний процес. Для вивчення генетичного різноманіття колекційних зразків чини посівної за реакцією на посуху були використані індекс сприйнятливості до посухи, індекс толерантності, середня урожайність, індекс стабільності урожаю, індекс урожайності, індекс толерантності до стресу та середнє геометрич-не урожайності, та метод пророщування насіння в розчині цукрози. За результатами проведеної оцінки виділено чотири зразки чини посівної, що підтвердили свою посухостійкість у польових і ла-бораторних дослідженнях. Ці зразки можуть бути залучені до селекційних програм зі створення ви-соко адаптивних сортів (UD0400060 з Афганістану; UD0400078, UD0400080 з Ефіопії та UD0400719 з Тунісу).

Опубліковано
2020-09-25
Як цитувати
СиленкоC. І., Єремко, Л. С., Силенко, О. С., Роговий, О. Ю., Андрущенко, О. В., & Гангур, В. В. (2020). ДОБІР ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ЧИНИ ПОСІВНОЇ (LATHIRUS SATIVUS L.) ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПОСУХОСТІЙКИХ СОРТІВ. Scientific Progress & Innovations, (3), 99-108. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.03.11
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>