ДЕФЛЯЦІЙНІ РИЗИКИ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ключові слова: вітрова ерозія, ґрунт, коефіцієнт погоди, чутливість ґрунтів, ерозивна фракція, коефіцієнт ґрунтової кірки

Анотація

Найбільшою гетерогенністю за чутливістю до вітрової ерозії характеризуються болотні та торфувато-болотні ґрунти на різних породах та алювіальних відкладах, торфовища низинні та то-рфово-болотні ґрунти та дернові карбонатні ґрунти переважно на елювії щільних карбонатних порід. Найбільш гомогенними за цим показником є чорноземи середньоглибокі легкосуглинисті, чорно-
зем опідзолений середньосуглинистий та чорноземи глибокі середньосуглинисті. Найменш чутливи-
ми до вітрової ерозії є болотні та торфувато-болотні ґрунти на різних породах, торфовища низин-
ні та торфово-болотні ґрунти та дернові карбонатні ґрунти переважно на елювії щільних карбона-
тних порід. Найменш чутливими до вітрової ерозії є ґрунти півночі області, у яких є дуже високий
вміст органічної речовини. Також помірний рівень чутливості до вітрової ерозії є характерним для
південної частини області, де ґрунти мають більш важкий механічний склад. Найменша частка
фракції, чутливої до вітрової ерозії, встановлена у ґрунтах Горохівського (0.42), Любешівського
(0.42) та Іваничівського (0.43) районів. Найбільш однорідні умови в аспекті чутливості ґрунтів до
ерозії за показником коефіцієнту варіації вмісту фракції ґрунту, яка може зазнати вітрової ерозії, є
в Луцькому (CV=5.12 %), Горохівському (CV=6.24 %) та Ківерцівському (6.8 %) районах. Найбільш
неоднорідні умови за цим критерієм у Любешівському (CV=18.18 %), Ратнівському (CV=13.47 %) та
Шацькому (11.45 %) районах. Найбільший рівень вітрової ерозії прогнозовано для адміністративних
районів області, які знаходяться на заході та північному заході області. Прогнозована площа з
практично відсутньою або малою дефляцією щонайбільше характерна для південно-східних районів.
Співвідношення між площами з малим та помірним рівнями повітряної ерозії визначають середній
рівень ерозійних втрат ґрунту по адміністративному району.

Опубліковано
2020-12-25
Як цитувати
Писаренко, П. В., Матвійчук, Б. В., & Матвійчук, Н. Г. (2020). ДЕФЛЯЦІЙНІ РИЗИКИ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Scientific Progress & Innovations, (4), 112-119. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.04.13
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>