ФАКТОРИ ЧУТЛИВОСТІ ҐРУНТІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО ЕРОЗІЇ

  • Б. В. Матвійчук Житомирський національний агроекологічний університет https://orcid.org/0000-0002-7872-2420
  • Н. Г. Матвійчук Житомирський національний агроекологічний університет
Ключові слова: ерозія, грунт, фактор чутливості, деградація земель, ландшафт, ерозійні умови, кислотність ґрунту, органічна речовина

Анотація

Висвітлено фактори чутливості ґрунтів Волинської області до ерозії. Приведено транзитну ма-
трицю рівнів втрат ґрунту внаслідок водної ерозії, яка кількісно характеризує динаміку інтенсивно-
сті ерозійних втрат ґрунту. Її можна охарактеризувати за допомогою розподілу ймовірностей
стаціонарного стану системи та рекурентного часу повернення до стаціонарного стану. Доведено,
що сучасний стан агроландшафтної системи не має механізмів збереження земель із практично від-
сутньою ерозією. Вірогідність існування такого стану з плином часу практично наближається до нуля, але час зникнення земель із практично відсутньою ерозією наближається до нескінченності. Тобто зникнення земель із практично відсутньою ерозією відбувається повільно, але невпинно. Еро-зійні умови в межах адміністративних районів значно нерівномірні. Найбільша нерівномірність, яка виражена за допомогою діапазон мінливості значень чутливості ґрунту до ерозії, характерна для Володимир-Волинського (діапазон становить 0,103 (т гм2∙год)/(МДж∙мм∙год2)), Іваничівського (діа-пазон – 0,099 (т∙гм2∙год)/(МДж∙мм∙год2)) та Рожищенського районів (діапазон – 0,099 (т∙гм2∙год)/(МДж∙мм∙год2)). Найбільш однорідні ерозійні умови характерні для Любешівського, Ма-невицького та Старовижівського районів (діапазон – 0,076–0,086 (т∙гм2∙год)/(МДж∙мм∙год2)). Між середнім значенням фактора чутливості ґрунтів до водної ерозії та коефіцієнтом варіації цього по-казника в межах району є статистично вірогідний від’ємний кореляційний зв’язок (r= –0,95, p<0,001). Найбільшою чутливістю до ерозійного впливу характеризуються ясно-сірі опідзолені ґрун-ти (0,077 (т∙гм2∙год)/(МДж∙мм∙год2)), темно-сірі опідзолені ґрунти (0,074 (т∙гм2∙год)/(МДж∙мм∙год2)), чорноземи глибокі середньосуглинисті (0,071 (т∙гм2∙год)/(МДж∙мм∙год2)) та чорнозем опідзолений середньосуглинистий (0,071 (т∙гм2∙год)/(МДж∙мм∙год2)). Найбільш стійкі до ерозійного впливу є болотні та торфувато-болотні ґрунти на різних породах (0,010 (т∙гм2∙год)/(МДж∙мм∙год2)), лучно-болотні ґрунти на делювіальних та алювіальних відкладах (0,013 (т∙гм2∙год)/(МДж∙мм∙год2)) та торфовища низинні та торфово-болотні ґрунти (0,014 (т∙гм2∙год)/(МДж∙мм∙год2)). Між середнім значенням фактора чутливості ґрунтів до водної ерозії та коефіцієнтом варіації цього показника в межах типів ґрунтів є статистично вірогідний від’ємний кореляційний зв’язок (r= –0,95, p<0,001).

Опубліковано
2020-09-25
Як цитувати
Матвійчук, Б. В., & Матвійчук, Н. Г. (2020). ФАКТОРИ ЧУТЛИВОСТІ ҐРУНТІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО ЕРОЗІЇ. Scientific Progress & Innovations, (3), 79-90. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.03.09
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО