БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ МАРГАНЕЦЬ-ЦИНКОВИХ ГАЛЬВАНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Ключові слова: акумуляторний лом, апаратно-технологічна схема, безпечна утилізація, гідромеханічні процеси, гідрохімічні процеси, марганець-цинкові гальванічні елементи, продукти переробки

Анотація

Розглянуто екологічні аспекти, пов’язані з відпрацьованими марганець-цинковими гальванічними
елементами, їхнім впливом на навколишнє природне середовище. Запропоновано загальну схему ме-
тодологічного підходу до переробки брухту гальванічних елементів, що включає використання інфо-
рмаційних технологій з обґрунтуванням вибору методу переробки і методик аналізів, процесу пере-
робки, вибору методу утилізації компонентів і подальшої їхньої реалізації. Розроблено безвідходну
схему технологічної переробки брухту марганцево-цинкових гальванічних елементів, яка послідовно
включає їх гідромеханічну і гідрохімічну переробку з дотриманням принципів економії ресурсів і енер-
гії. У процесі постадійної переробки брухту марганцево-цинкових гальванічних елементів застосо-
вують відомі технологічні прийоми і доступне апаратне оформлення, що використовується в хіміч-
ній технології і працює на основі гідромеханічних і гідрохімічних процесів. На всіх стадіях переробки
брухту марганцево-цинкових гальванічних елементів використовують технохімічний контроль з об-
робкою отриманих даних за допомогою програмного забезпечення. В результаті переробки брухту
марганцево-цинкових гальванічних елементів за запропонованою технологічною схемою отримують
графіт, хлорцінкат амонію, комплекс цинку, діоксид марганцю. Безпечна утилізація брухту марга-
нець-цинкових гальванічних елементів за розробленою апаратно-технологічною схемою припускає
повернення до сфери виробництва і споживання металевих і неметалевих компонентів. Пропонована
схема є безвідходної, екологічно безпечною, з дотриманням екологічних норм для навколишнього при-
родного середовища регіону, її розробка є важливим етапом для проєктування промислового
об’єкта.

Опубліковано
2020-09-25
Як цитувати
Дмитриков, В. П., Горб, О. О., Бойко, С. І., & Єрмаков, В. М. (2020). БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ МАРГАНЕЦЬ-ЦИНКОВИХ ГАЛЬВАНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Scientific Progress & Innovations, (3), 280-286. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.03.32