ВІДТВОРНА ЗДАТНІСТЬ ДОЧОК ДРУГОЇ ЛАКТАЦІЇ ВІД ГОЛШТИНСЬКИХ КОРІВ- МАТЕРІВ РІЗНОГО ВІКУ

Ключові слова: індекс осіменіння, сервіс-період, міжотельний період, індекс адаптації, безпліддя, втрати продукції

Анотація

У статті висвітлено результати досліджень рівня показників репродуктивної функції голштин-
ських корів другої лактації, народжених від матерів різного віку. Дослідження проводили на твари-
нах другої лактації: корови, народжені від корів-матерів у першу лактацію (n=22) – І група; корови,
народжені від корів-матерів у другу лактацію (n=25) – ІІ група; корови, народжені від корів-матерів
у третю лактацію (n=28) – ІІІ група (контрольна); корови, народжені від корів-матерів у четверту лактацію (n=23) – ІV група. Тварини усіх піддослідних груп мали невирівняне значення сервіс-періоду.
Корови другої лактації (І група), які були народжені від корів-первісток, відзначилися його наймен-
шим значенням відновного періоду після отелення – 1,0. У корів ІІІ (контрольної) групи, яких народи-
ли матері третьої лактації, сервіс період уже тривав понад 80 діб, тоді як у корів другої лактації
ІV групи, які були отримані від матерів четвертої лактації, цей показник був більшим уже в 5 разів і
становив майже 5. Значення індексу осіменіння прямопропорційно пов’язано з показником сервіс-
періоду. Його значення у корів І групи відповідало класичній схемі відтворення, і становило небільше
60 діб, тоді як у їх одноліток ІV групи сервіс-період був тривалішим у понад 4 рази і становив 222
доби. Рівень безпліддя корів-дочок у другу лактацію можна пояснити тим, наскільки ефективно
функціонує їхня репродуктивна система. Тварини І групи не мають безплідних днів і втрат молока
та телят. У тварин ІІ і ІІІ (контрольної) груп рівень безпліддя має такі показники – 13,3 і 20,3 діб
відповідно, що призвело до втрат телят і молока в середньому на рівні 0,045 гол. і 308,4 кг. Корови
ІV групи відзначились найвищим значенням безпліддя – 151 доба та втратами продукції – 0,53 гол
телят і 2597 кг молока. Піддослідне поголів’я корів І, ІІ і ІІІ (контрольної) груп характеризувалось
позитивним значенням індексу адаптації, яке в середньому дорівнювало 1,21. Натомість, корови ІV
групи мали від’ємне значення індексу адаптації (-6,3), що перевищувало значення цього показника
корів ІІІ (контрольної) групи в понад 26 разів, а тварин І групи у 32 рази.

Опубліковано
2020-09-25
Як цитувати
Капшук, Н. О. (2020). ВІДТВОРНА ЗДАТНІСТЬ ДОЧОК ДРУГОЇ ЛАКТАЦІЇ ВІД ГОЛШТИНСЬКИХ КОРІВ- МАТЕРІВ РІЗНОГО ВІКУ. Scientific Progress & Innovations, (3), 183-188. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.03.20
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО