ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРОТКОРОТАЦІЙНОЇ ПЛОДОЗМІННОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

  • М. В. Тищенко Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буря-ків НААН України
  • С. В. Філоненко Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0001-8360-8852
  • І. В. Боровик Полтавська державна аграрна академія
  • О. В. Коваль Полтавська державна аграрна академія
  • Ж. В. Гудименко Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: економічна ефективність, плодозмінна сівозміна, цукрові буряки, система удобрення, вартість валової продукції, рентабельність, собівартість

Анотація

Внесення мінеральних і органічних добрив під цукрові буряки є одним із важливих заходів підви-щення рівня економічної ефективності зернобурякових сівозмін. Проте дослідних даних саме щодо зони недостатнього зволоження про вплив системи удобрення цукрових буряків та інших культур на економічну ефективність короткоротаційної плодозмінної сівозміни вкрай не вистачає. В цьому і полягає актуальність та практичне значення відповідного дослідження, мета якого – визначення впливу удобрення цукрових буряків та інших сільськогосподарських культур на економічну ефектив-ність короткоротаційної плодозмінної сівозміни. Завдання досліджень полягало у вивченні впливу різних систем удобрення, що застосовуються під час вирощування цукрових буряків та інших сільсь-когосподарських культур у короткоротаційній плодозмінній сівозміні, на її економічну ефектив-ність. Відповідні дослідження проводили у тривалому стаціонарному досліді структурного підрозді-лу Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук Укра-їни, яким є Веселоподільська дослідно-селекційна станція (Семенівський район, Полтавська область) упродовж 2015–2018 рр. У результаті проведених досліджень встановлено, що в короткоротаційній плодозмінній сівозміні з розрахунку на 1 га її площі найвищу вартість валової продукції одержано у разі внесення під цукрові буряки та інші культури за ротацію сівозміни з розрахунку на 1 га ріллі 6,25 т гною + N56,2Р75,0К56,2 і 12,5 т гною + N33,8Р45,0К33,8 – 19166 і 19270 грн відповідно. Внесення за ротацію сівозміни 6,25 т гною + N11,2Р15,0К11,2 і 6,25 т гною + N33,8Р45,0К33,8 сприяло отриманню най-більшого умовно чистого прибутку з розрахунку на 1 га сівозмінної площі – 9728 і 8569 грн відповід-но. З-поміж різних доз добрив у розрахунку на 1 га сівозмінної площі найвищу рентабельність отри-мано за умови застосування за ротацію сівозміни 6,25 т гною + N11,2Р15,0К11,2 і 6,25 т гною + N33,8Р45,0К33,8 – 108 і 82 % відповідно.

Опубліковано
2020-09-25
Як цитувати
Тищенко, М. В., Філоненко, С. В., Боровик, І. В., Коваль, О. В., & Гудименко, Ж. В. (2020). ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРОТКОРОТАЦІЙНОЇ ПЛОДОЗМІННОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ. Scientific Progress & Innovations, (3), 91-98. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.03.10
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО