ЗМІНА ЯКОСТІ ПЛОДІВ ВИШНІ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ПОЛІСАХАРИДНИМИ КОМПОЗИЦІЯМИ ПРОТЯГОМ ЗБЕРІГАННЯ

Ключові слова: плоди вишні, карагенан, колір, освітленість, щільність

Анотація

В статті показано вплив обробки розчином карагенану на фізико-хімічні показники якості плодів вишні
протягом зберігання. Для дослідження були відібрані плоди вишні сортів Альфа і Пам’ять Артеменка. За
контроль приймали необроблені плоди. Інші – покривали розчином до складу якого входив карагінан та глі-
церин. В розчин занурювали плоди вишні, витримували 1−2 хв, виймали, давали стекти та сушили потоком
повітря, створеного штучно вентилятором. Потім плоди поміщали в ящики і зберігали при температурі 1,0±0,5 °С при відносній вологості повітря 95,0±1,0 %. За результатами досліджень втрати маси плодів
вишні сортів Альфа і Пам’ять Артеменка, оброблених розчином карагенану, після 15 діб зберігання, порів-
няно із контрольним варіантом, були меншими на 40,0−35,7 %. За обробки їх 2,0 % розчином карагенану
вони нижчі на 45,2−42,9%. Після 28 добового зберігання за обробки розчином карагенату втрати маси
складали 22,6−35,7% та 29,0−42,9 %. Щільність плодів вишні протягом зберігання зменшилась на
41−45,5 %. В оброблених плодах вишні 1,0 % розчином карагенану втрати її були менші – 18,8−31,1 %, а
2,0 % розчином на 15,2–17,1 %. Після зберігання, оброблених плодів вишні сортів Альфа і Пам’ять Артеме-
нка, коефіцієнт світлопропускання знизився незначно на 2,7 і 8,6 %, порівняно з необробленими плодами. Із
зміною щільності та колірності вміст сухих розчинних речовин в плодах вишні сортів Альфа і Пам’ять
Артеменка знизився на 8,9–10,6 %. На 15 добу зберігання за обробки 1,0 % та 2,0 % розчином карагенану
втрати складали 5,5–6,8 % та 4,9–5,5 %. Після 28 діб втрати їх вмісту ще вищі – 6,2–7,4 %. Більш економ-
ніше витрачалися сухі розчинні речовини за обробки плодів 2,0 % розчином карагенану – 5,5–6,2 %.
Отже, плоди вишні, оброблені розчином карагенану мали довший період зберігання. Порівняно із
необробленими, на 29,0−42,9 % менші втрати маси. При обробці плодів розчином карагенану зберег-
лася їх щільність та блиск. Тому перспективним є продовження досліджень данного напрямку із збе-
рігання плодів вишні, оброблених розчином карагенану.

Опубліковано
2020-09-25
Як цитувати
Василишина, О. В. (2020). ЗМІНА ЯКОСТІ ПЛОДІВ ВИШНІ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ПОЛІСАХАРИДНИМИ КОМПОЗИЦІЯМИ ПРОТЯГОМ ЗБЕРІГАННЯ. Scientific Progress & Innovations, (3), 13-20. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.03.01
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО