СПЛЕНОМЕГАЛІЯ ЯК УСКЛАДНЕННЯ, СПРИЧИНЕНЕ БАБЕЗІОЗОМ У СОБАК

  • О. А. Дубова Житомирський національний агроекологічний університет https://orcid.org/0000-0002-8303-573X
  • О. А. Згозінська Житомирський національний агроекологічний університет https://orcid.org/0000-0003-4622-6307
  • Л. О. Ковальова Житомирський національний агроекологічний університет
  • П. В. Ковальов Житомирський національний агроекологічний університет https://orcid.org/0000-0001-5388-0329
Ключові слова: собаки, бабезіоз, селезінка, спленомегалія, ускладнення, гематологічні дослідження, біохімічні дослідження

Анотація

Надзвичайно розповсюдженою кровопротозойною хворобою собак регіону Центрального Полісся
України є бабезіоз. Збудники паразитують в еритроцитах хворих тварин, зумовлюючи їхнє руйну-
вання. Рештки зруйнованих клітин, вивільнені фактори еритроцитів сприяють реакції з боку лімфо-
їдних тканин. Постійна патогенна стрес-стимуляція органів системи мононуклеарних фагоцитів
збудниками захворювання, особливо селезінки, призводить до гіперпластичних змін – спленомегалії.
Мета роботи – визначити механізм формування спленомегалії, спричинений бабезіозом та патоген-
ний вплив зміненої селезінки, встановити клінічні ознаки, стан організму під час цього ускладнення,
обґрунтувати рекомендації щодо лікування хворих тварин. Матеріалом дослідження слугували соба-
ки, хворі на спонтанний бабезіоз, з ускладненням хвороби на спленомегалію. Проводили клінічні і ла-
бораторні дослідження для встановлення загального стану функціонування організму хворих собак.
Виявлено виражену сезонну активність спалахів бабезіозу. Ускладнення перенесеного бабезіозу спле-
номегалією відмічено в середньому у 7 % хворих собак. Основну кількість їх зареєстровано наприкін-
ці осінньої хвилі спалаху бабезіозу в зимовий період. Спленомегалія є віддаленим наслідком дії збудни-
ка та патологічних реакцій, відповідно на його вплив. Клінічно ускладнення проявляється збільшен-
ням селезінки в розмірах, периспленітом. Розлади шлунково-кишкового тракту зумовлені компресій-
ним впливом селезінки і часто гепатомегалією, що розвивається паралельно до гіперплазії селезінки.
Лабораторні дослідження свідчать про завершення запалення і розвиток гіперплазії селезінки, запа-
льні процеси, а також дистрофічні зміни у печінці, ниркову недостатність, що сукупно визначає
симптомокомплекс псевдогепаторенального синдрому. Гіперпластично змінена селезінка загрожує
наростанням несприятливих явищ позапечінкової портальної гіпертензії, компресійних порушень
органів черевної порожнини, септичного розплавлення органу. Такий стан визначає необхідність
проведення спленектомії для збереження здоров’я та життя тварини.

Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Дубова, О. А., Згозінська, О. А., Ковальова, Л. О., & Ковальов, П. В. (2019). СПЛЕНОМЕГАЛІЯ ЯК УСКЛАДНЕННЯ, СПРИЧИНЕНЕ БАБЕЗІОЗОМ У СОБАК. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 126-132. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.02.16