ДІАГНОСТИКА АНАПЛАЗМОЗУ В СОБАК

  • В. А. Левицька Подільський державний аграрно-технічний університет
  • А. В. Березовський Сумський національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-5825-9504
  • А. Б. Мушинський Подільський державний аграрно-технічний університет https://orcid.org/0000-0003-2850-2355
Ключові слова: гранулоцитарний анаплазмоз собак, діагностика

Анотація

Гранулоцитарний анаплазмоз – трансмісивне захворювання, що спричиняється дрібними облігатними внутрішньоклітинними бактеріями ряду Rickettsiales, а саме Anaplasma phagocytophilum. Можуть хворіти люди, собаки, коти, коні, вівці, кози, велика рогата худоба, лами. Дослідження проводили на базі ветерина-
рної клініки «Фауна-Сервіс» м. Кам’янець-Подільського Хмельницької області протягом 2018–2019 років.
На прийом до клініки потрапляли собаки різного віку, породи та статі. У дослідження було включено 13
собак з позитивним ПЛР результатом на ДНК A. phagocytophilum. У всіх 13 собак спостерігали гостру
форму захворювання. Більшість собак мали неспецифічні клінічні ознаки, такі як млявість та зни-
жена рухова активність. Рідко спостерігались діарея та блювота. При фізичному огляді собаки бу-
ли неактивними. Реєстрували гіпертермію (від 39,7 до 41,20 °C), тахікардію та поліпноє. Біохімічне
дослідження крові виявило незначне зниження загального білка у 10 собак (53,57±1,36 г/л) і альбуміну
в 6 собак (23,01±1,31 г/л). Гематологічні зміни включали тромбоцитопенію в 11 собак
(110,95±5,71 х 109/л) та анемію у 8 собак (кількість еритроцитів 4,55±0,36 х 1012/л; гемоглобін
94,28±5,85 г/л; гематокрит 32,92 %). Також у 2 собак спостерігали лейкоцитоз (10,25±1,87 х 109/л).
Крім того, найпоширенішими відхиленнями було підвищення ферментів у 8 собак та гіпербілірубіне-
мія у 5 собак. Концентрація білірубіну була вище норми (23,98±6,65 мкмоль/л); лужна фосфатаза –
113,53±15,58 од/л, АЛТ – 117,74±14,44 од/л, АСТ – 70,98±9,15 од/л. У мазках крові у 9 собак було вияв-
лено в нейтрофілах невеликі овальні базофільні внутрішньоцитоплазматичні включення (морули) ро-
зміром від 2 до 3 мкм, що відповідали A. phagocytophilum. Для остаточного встановлення і підтвер-
дження діагнозу необхідне проведення аналізу крові методом ПЛР. Отже, гранулоцитарний анапла-
змоз необхідно вважати як диференційний діагноз у собак у період активності кліщів у Хмельницькій
області.

Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
ЛевицькаВ. А., БерезовськийА. В., & МушинськийА. Б. (2020). ДІАГНОСТИКА АНАПЛАЗМОЗУ В СОБАК. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 252-258. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.32