ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАЛИШКІВ ДИПРОПІНАТУ В МОЛОЦІ КОРІВ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ДОЗ ПРЕПАРАТУ ІМКАР-120

  • В. А. Левицька Подільський державний аграрно-технічний університет
  • А. В. Березовський Сумський національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-5825-9504
  • А. Б. Мушинський Подільський державний аграрно-технічний університет https://orcid.org/0000-0003-2850-2355
Ключові слова: бабезіоз, велика рогата худоба, імідокарбу пропіонат, «Імкар-120», молоко

Анотація

Бабезіоз великої рогатої худоби – гостра, часто ензоотична, трансмісивна хвороба, яка харак-теризується гарячкою, анемією, жовтяничністю слизових оболонок, гемоглобінурією, порушеннями функцій органів травлення та різким зменшенням молоковіддачі у дійних корів. Імідокарб вважаєть-ся одним із найефективніших та найбезпечніших з усіх доступних засобів боротьби з кровопарази-тарними захворюваннями. Метою нашого дослідження було з’ясувати кількості та терміни виве-дення імідокарбу із молоком у лактуючих корів. Відбір проб молока для досліджень препарату про-водили на початку червня 2020 року від п’яти корів із череди приватного фермера села Слобідка-Кульчієвецька Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, після того, як було виявлено захворювання у корів на бабезіоз та проліковано препаратом «Імкар-120» в дозі 2 мл на 100 кг маси тіла, одноразово, підшкірно. Одночасно і решті корів череди було проведено введення цього препа-рату з профілактичною метою у такій же дозі. В першу та другу добу після введення препарату проби молока відбирали двічі, а на третю-десяту добу, один раз – під час вечірнього доїння. Від проб молока кожної корови відмірювали по 50 мл молока і формували з них одну збірну пробу (250 мл), яку й досліджували. В результаті досліджень молока від лактуючих корів було з’ясовано, що протягом першої доби після ін’єкції рівень концентрації імідокарбу становив у збірному зразу 560 мкг/кг і пос-тупово знижувався протягом десяти діб. Збірні зразки молока містили залишки (46 мкг/кг) імідока-рбу на 4-ту добу. Аналіз зразків протягом наступних шести діб наших досліджень свідчив, що рівень діючої речовин препарату щоденно поступово знижувався з 39 до 11 мкг/кг. Згідно з визначеними нормами для України, допускається в реалізацію молоко, що містить 50 (та менше) мкг імідокарбу в 1 кг молока. Зважаючи на те, що імідокарбу дипропіонат, діюча основа вітчизняного дженеричного препарату «Імкар-120», виводиться з молоком у терміни, які збігаються з аналогічними засобами від європейських виробників, то він може бути рекомендований для лікування лактуючих корів у разі ба-безіозної та анаплазмозної інвазій.

Опубліковано
2020-12-25
Як цитувати
Левицька, В. А., Березовський, А. В., & Мушинський, А. Б. (2020). ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАЛИШКІВ ДИПРОПІНАТУ В МОЛОЦІ КОРІВ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ДОЗ ПРЕПАРАТУ ІМКАР-120. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (4), 170-175. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.04.21