Проблемні питання викладання БЖД у ВНЗ України

  • Н. М. Опара
Ключові слова: безпека життєдіяльності, цивільний захист, охорона праці, узагальнення, аналіз, нормативні дисципліни, реформування, типові програми, навчальні плани

Анотація

У статті висвітлюються актуальні питання дис-
кусійних проблем, що виникають у процесі викладан-
ня дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Охорона
праці», «Цивільний захист», «Охорона праці в галузі».
Проведений аналіз останніх наукових публікацій з
даного питання, вказується на негативи, що виника-
ють під час переведення вивчення вищеназваних дис-
циплін з категорії нормативних у категорію «за ви-
бором»; показані можливі шляхи їх усунення.

The current issues of teaching of the courses «Safety of life», «Occupational safety», «Civil protection», «Safety in industry» are presented in the article. We made the analysis of recent scientific publications on the subject, consider issues that arise during the transformation of the study above mentioned disciplines from the regulatory category in the category of «choice»; it is shown possible ways of their elimination.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Опара, Н. М. (2015). Проблемні питання викладання БЖД у ВНЗ України. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 138-140. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.31