Сучасний стан рибництва, історія та розвиток галузі на Полтавщині

  • В. Є. Усачова
Ключові слова: рибництво, рибогосподарські водойми, аквакультура, ставки, водоймища

Анотація

На основі літературних джерел розглянуто вироб-
ництво риби в сегменті світової аквакультури. Про-
аналізовано вилов риби та добування інших водних
живих ресурсів в Україні та Полтавській області в
розрізі останніх років. Розглянуто окремі аспекти
історичного розвитку рибництва на Полтавщині.
З’ясована потенційна можливість рибної галузі в
досліджуваному регіоні, що визначено наявністю
комплексу умов для її розвитку, включаючи велику
кількість рибогосподарських водойм, систему став-
кових господарств.

            Fish production in the segment of world aquaculture are studied and based on the literature. The fish catching and production of other aquatic resources in Ukraine and Poltava region in the last years is analyzed. The some  aspects of the historical development of fish farming in the region are considered. The potential of the fishing industry in the study area is clarified. That is defined by the presence of a complex of conditions for its development, including a large number of fisheries waters, a system of pond farms.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Усачова, В. Є. (2015). Сучасний стан рибництва, історія та розвиток галузі на Полтавщині. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 74-79. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.14
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО