Продуктивність в’єтнамських вислочеревних свиней та їх помісей

  • В. Є. Усачова
Ключові слова: порода, в’єтнамська вислочеревна, велика біла, репродуктивні якості, м’ясність, фізико-хімічні властивості, морфологічні особливості

Анотація

Наведено результати дослідження репродуктивних, відгодівельних і м’ясних якостей свиней в’єтнамської вислочеревної породи «в чистоті» та в поєднанні з плідниками великої білої породи. Встановлено, що за використання схрещування досягається поліпшення відтворювальної здатності свиноматок за багато-, великоплідністю, живою масою одного поросяти і гнізда при відлученні. Підсвинки в’єтнамської вислочеревної породи поступалися помісному молодняку за інтенсивністю росту і розвитку. Відгодівля помісних генотипів сприяла поліпшенню відгодівельних та м’ясних якостей.

The results of the study of reproductive, fattening and meat quality of pigs in Vietnam loose belly breed «in a cleanness» and in crossing with the male hogs of large white breed are given in the article. It is set that the use of crossing leads to improvement of reproductive ability of sows on multiple pregnancy, large fetus, to living mass of one pigling. Gilts of the Vietnamese loose belly breed yielded to the crossbreed sapling on intensity of growth and development and slaughter-weight. Fattening of crossbreed genotypes was instrumental in the improvement of fattenings and meat qualities.

Опубліковано
2013-03-28
Як цитувати
Усачова, В. Є. (2013). Продуктивність в’єтнамських вислочеревних свиней та їх помісей. Scientific Progress & Innovations, (1), 73-75. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.01.17
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО