АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА В ТВАРИННИЦТВІ, ЯК ОСНОВА СЕЛЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ З ПОРОДАМИ

  • Л. В. Вишневський Інститут розведення та генетики тварин НААН
Ключові слова: автоматизована система, селекція, тваринництво, скотарство, програмне забезпечення, інформаційна база, телекомунікаційна мережа

Анотація

У статті викладені основні підходи до створення в Україні автоматизованої інформаційної системи селекції у тваринництві, яка б відповідала міжнародним стандартам і давала змогу формувати базу про тварин, що утримуються в підконтрольних господарствах; оцінювати їх за низкою ознак, формувати єдину систему класифікації тварин і надавати інформацію для користувачів різних рівнів. Запропонована структура  інформаційної системи селекції у тваринництві України та наведений склад її програмного забезпечення. Передбачено, що автоматизована система буде включати інформаційний ресурс, програмно-технічний комплекс і телекомунікаційну мережу з відповідними функціями. Розроблена автоматизована інформаційна система селекції у тваринництві сприятиме генетичній безпеці країни, конкурентоспроможності галузі тваринництва, збереження біорізноманіття та підвищенню генетичного потенціалу порід до міжнародних стандартів.

In the article we can see the main approaches to the creation in Ukraine automated information system breeding animal that meets international standards and will help form the basis of animals kept in controlled farms; to evaluate them on a number of grounds, to form a unified classification system for animals and to provide information for users of different levels. The offered structure of the information system of breeding in livestock breeding in Ukraine and the composition of its software is provided. It is envisaged that the automated system will include information resource, software and hardware complex and telecommunication network with corresponding functions. Developed automated information system in animal breeding, which will contribute to the genetic security of the country, the livestock industry competitiveness, preserve biodiversity and improve the genetic potential of species to international standards.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Вишневський, Л. В. (2017). АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА В ТВАРИННИЦТВІ, ЯК ОСНОВА СЕЛЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ З ПОРОДАМИ. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 70-73. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.1-2.13
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО