ОЦІНКА РОЗВИТКУ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ЗА ПРОВЕДЕНИМИ ФЕНОЛОГІЧНИМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ

  • А. О. Рожков
Ключові слова: ценотична напруга, агрофітоценоз, смуговий спосіб сівби, пшениця яра тверда, онтогенез

Анотація

Висвітлено результати чотирирічних досліджень
щодо впливу ценотичних факторів: способів сівби
та норм висіву на час проходження окремих фаз
розвитку рослин пшениці ярої твердої. У дослідах
доведено вплив ценотичного фактора, що визнача-
вся різними варіаціями досліджуваних факторів на
час проходження рослинами міжфазних періодів
розвитку. Із послабленням ценотичної напруги у
посівах за смугового способу сівби відзначено при-
скорене проходження розвитку посівів від сівби до
фази кущіння, а також у міжфазний період – від
виходу у трубку до цвітіння. Водночас у цих варіа-
нтах відзначено розтягування періоду від повних
сходів до виходу в трубку і від цвітіння –
до воскової стиглості.

The results of four-year researches concerning influence of cenotic
factors such as (way of sowing and sowing rates) on the duration of
separate development phases of hard spring wheat plants are given.
The influence of a cenotic factor characterized by different
variations of experimental factors during the interphase periods in
plants’ development has been proved in the experiments. Under weakening cenotic stress in row plants sowing and less experimental sowing rates accelerated plants development phases
from sowing time to bushing and also during interphase stage from
tubing to flowering was observed. With this, the above mentioned
variants showed a longer plant development period from full
germination to tubing and from flowering to wax ripeness.

Опубліковано
2012-09-27
Як цитувати
Рожков, А. О. (2012). ОЦІНКА РОЗВИТКУ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ЗА ПРОВЕДЕНИМИ ФЕНОЛОГІЧНИМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ. Scientific Progress & Innovations, (3), 49-54. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.03.09
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають