ГРАМІНІЦИДИ В ПОСІВАХ НУТУ

  • Р. А. Гутянський Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
  • А. М. Фесенко
  • О. В. Панкова
  • В. В. Безпалько Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Ключові слова: нут, бур’яни, гербіциди, урожайність

Анотація

Наведені результати трирічних досліджень щодо впливу гербіцидів, зокрема грамініцидів, на забур’яненість посіву та урожайність нуту в Східному Лісостепу України. Встановлено, що грамініцид «Міура» найбільше контролював кількість (на 98 %) і сиру масу (на 99 %) злакових однорічних бур’янів у посівах нуту. Застосування протизлакових гербіцидів на фоні ґрунтового гербіциду «Адвокат» створило передумови для зростання сирої маси дводольних багаторічних і окремих дводольних малорічних бур’янів у посівах нуту. Тому не виявлено оптимальної комбінації гербіцидів для забезпечення найбільшого рівня урожайності нуту.

The results of three years of research on the effects of herbicides including graminicides on weediness and yield of chickpea in Eastern Steppes of Ukraine are submitted. The research revealed graminicide «Miura» has most controlled amount (98 %) and wet weight (99 %) of cereals annual weeds in crops of chickpea. The use of anticereals herbicides on background of soil herbicide «Advocat» created the preconditions for growth of wet mass for dicotyledonous perennial weeds and some dicotyledonous annual ones in crops of chickpeas. Therefore, authors have not revealed the optimal combination of herbicides to provide the greatest yield of chickpea.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Гутянський, Р. А., Фесенко, А. М., Панкова, О. В., & Безпалько, В. В. (2017). ГРАМІНІЦИДИ В ПОСІВАХ НУТУ. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 27-29. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.1-2.05
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО