Вихід і якість круп’яних продуктів із зерна сортів і ліній пшениць

  • Г. М. Господаренко
  • В. В. Любич
  • І. О. Полянецька
Ключові слова: пшениця м’яка, щільноколоса, ефіопська, крупа, кулінарна оцінка, екструдат, лущення зерна

Анотація

У статті наведено результати вивчення вмісту анатомічних складових у зернівці сортів і ліній пшениць, вихід і кулінарне оцінювання круп’яних продуктів. Встановлено, що високий вихід крупи (85–89 %) та високу кулінарну оцінку (7–9 балів) має зерно сортів пшениці м’якої Ужинок, Вдала, Щедра нива, Паннонікус, Емеріно, Лупус, лінії пшениці щільноколосої Уманчанка і ліній, отриманих гібридизацією Tr. aestivum / Tr. spelta. Екструдування зерна пшениць істотно покращує кулінарну оцінку готового продукту завдяки температурному обробленню. Зерно сортів Кохана, Вдала, Лупус, Емеріно, Паннонікус, Ac Meckinon, Кулундинка, лінії Уманчанка та ліній пшениці м’якої озимої використовувати для екструдування без його лущення.

The article presents the results of studying of anatomical content of grains of wheat varieties and lines, the yield and culinary evaluation of cereal products. It has been established that the high yield of cereals (85–89 %) and the high culinary score (7–9 points) has a grain of wheat varieties of soft Uzhynok, Vdala, Shchedra Nyva, Pannonikus, Emerino, Lupus, wheat lines of compact Umanchanka and lines obtained by hybridization Tr. aestivum/Tr. spelta. Extrusion of wheat grain significantly improves the culinary evaluation of the finished product due to the temperature treatment. Grain varieties Kohan, Vdala, Lupus, Emerino, Pannonikus, Ac Meckinon, Kulundinka, Umanchanka lines and wheat soft wheat lines are used for extrusion without peeling.

Опубліковано
2017-12-28
Як цитувати
Господаренко, Г. М., Любич, В. В., & Полянецька, І. О. (2017). Вихід і якість круп’яних продуктів із зерна сортів і ліній пшениць. Scientific Progress & Innovations, (4), 11-17. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.04.01
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО