Екологічні аспекти впливу полігонів твердих побутових відходів на агроландшафт

  • А. В. Молчанова
Ключові слова: агроландшафт, вплив, ґрунт, забруднення, полігон, ТПВ (тверді побутові відходи)

Анотація

Кількість споживання товарів і утворення твердих побутових відходів зростає до такого рівня, що проблема поводження з відходами є однією з найбільших екологічних проблем. Так, темп збільшення обсягів утворення твердих побутових відходів в Україні перевищують світові тенденції у 2–3 рази і становлять 10 % і більше. В Україні нараховується щонайменше 160 тис. га зайнятих полігонами твердих побутових відходів, це один з найвищих показників нагромаджень відходів у світі. Засоби обстеження та благоустрою територій, зайнятих під полігони, відсутні. Складування і зберігання відходів актуальна проблема, адже так утилізується основна маса побутових відходів в Україні, а наслідками є забруднення навколишнього природного середовища (ґрунту, води, атмосферного повітря), погіршення здоров’я населення.

Number of consumer goods and increases of solid domestic wastes are one of the biggest environmental problems. The rate of increase in the volume of solid domestic wastes in excess of global trends Ukraine exceed in 2–3 times and it is 10 % or more. In Ukraine there are at least 160 thousand ha of lands occupied by landfills, it is one of the highest accumulation of wastes in the world, equipment inspection and improvement areas occupied by landfills missing. Warehousing and storage of waste is burning issue, so bulk waste is recycled in Ukraine, and the consequences are environmental pollution (soil, water, air), worsening health.

Опубліковано
2017-09-28
Як цитувати
Молчанова, А. В. (2017). Екологічні аспекти впливу полігонів твердих побутових відходів на агроландшафт. Scientific Progress & Innovations, (3), 133-135. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.03.30
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають