Визначення біологічної дії препаратів «Трифузол-Н», «Трифузол-суспензія» та «Трифузол, розчин для ін’єкцій 1%»

  • Б. П. Киричко
  • Т. В. Звенігородська
  • В. В. Парченко
  • І. В. Гиренко
Ключові слова: «трифузол-Н», «трифузол-суспензія», «трифузолу розчин для ін’єкцій 1 %», щури, сироватка крові

Анотація

Встановлено, що у випадку застосування препарату «трифузол-Н» у сироватці крові щурів підвищується активність аланінамінотрансферази (р<0,001), зростає вміст креатиніну (р<0,05), знижується вміст сечової кислоти (р<0,05) та активність гама-глутамілтранспептидази (р<0,05). За використання препарату «трифузол-суспензія» знижується активність аспартатамінотрансферази (р<0,01) та лактатдегідрогенази (р<0,05), знижується вміст сечової кислоти (р<0,01), зростає вміст креатиніну (р<0,05). За використання препарату «трифузол розчин для ін’єкцій» знижується активність лактатдегідрогенази (р<0,05) та гама-глутамілтранспептидази (р<0,05), знижується вміст холестеролу (р<0,05), тригліцеридів (р<0,05) та зростає вміст креатиніну (р<0,05).

It is established that the use of «trifuzol-H» in the blood serum of rats increases the activity of the alanine aminotransferase (p<0,001), increases the creatinine content (p<0,05), decreases the uric acid content (p<0,05) and the gamma-glutamyltranspeptidase activity (p<0,05). With the use of the drug «trufuzole suspension», the activity of aspartate aminotransferase (p<0,01) and lactate dehydrogenase (p<0,05), uric acid content decreases (p<0,01), creatinine content increases (p<0,05). With the use of the drug «trufuzole injectable solution», the activity of lactate dehydrogenase (p<0,05) and gamma-glutamyltranspeptidase (p<0,05), cholesterol (p<0,05), triglycerides (p<0,05) and the creatinine content increases (p<0,05).

Опубліковано
2017-09-28
Як цитувати
Киричко, Б. П., Звенігородська, Т. В., Парченко, В. В., & Гиренко, І. В. (2017). Визначення біологічної дії препаратів «Трифузол-Н», «Трифузол-суспензія» та «Трифузол, розчин для ін’єкцій 1%». Scientific Progress & Innovations, (3), 67-69. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.03.13

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2