Оцінка технологій вирощування пшениці озимої за еколого-агрохімічними показниками темно-сірого опідзоленого ґрунту

  • О. В. Тогачинська
  • Т. М. Тимощук
Ключові слова: пшениця озима, екологічна оцінка, агрохімічні, санітарно-гігієнічні показники, темно-сірий опідзолений ґрунт

Анотація

Викладено результати екологічної експертизи технологій вирощування пшениці озимої в Північному Лісостепу за показниками родючості і за впливом на процеси міграції важких металів у генетичних горизонтах темно-сірого опідзоленого ґрунту. За результатами екологічного оцінювання встановлено, що для впровадження технологій у виробництво, потрібно вдосконалювати деякі технологічні операції.

We explicated results of the ecological examination of technologies for growing winter wheat in the Northern Forest-Steppe on the indicators of fertility and the effect on the migration of heavy metals in the genetic horizons of dark-gray podzolized soil. According to the results of environmental assessment, it is established that for the introduction of technologies in production, it is necessary to improve certain technological operations.

Опубліковано
2017-09-28
Як цитувати
Тогачинська, О. В., & Тимощук, Т. М. (2017). Оцінка технологій вирощування пшениці озимої за еколого-агрохімічними показниками темно-сірого опідзоленого ґрунту. Scientific Progress & Innovations, (3), 11-17. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.03.02
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО