Біологічні особливості кіз різних порід

Ключові слова: кози, адаптація, біологічні показники, морфометричні показники, альпійська, зааненська, англо-нубійська породи

Анотація

У роботі наведено результати біологічних, морфометричних, етологічних досліджень. Розглянуто основні біологічні та господарсько-корисні ознаки у кіз різних порід. Дослідження проводили на трьох групах кіз зааненської, альпійської та англо-нубійської породи у віці 3−4-х років. Зааненські кози в цьому дослідженні виступали контрольною групою, оскільки були одними з перших порід, які завезли на терени України, та вони є популярними серед населення завдяки молочній продуктивності. Залежно від біологічних особливостей кіз розподіляють за різними напрямами продуктивності: молочна, м’ясна, вовняна та шкуркова. Оцінку біологічних особливостей кіз проводили за такими показниками: добові ритми поведінки, визначали біологічні, морфометричні показники статури. З’ясовано, що поведінка козематок в умовах пасовищно-стійлової системи варіює залежно від породи. Більш статичними виявилися тварини зааненської породи, вони триваліший період стояли. Більш рухливими є тварини альпійської та нубійської порід, відповідно на 21,0 % (р<0,001) і 18,5 % (р<0,001). Час споживання корму у стайні в зааненської і альпійської порід були максимальними. Мінімальний термін тривалості жуйки виявлено у тварин зааненської породи, тоді як у кіз англо-нубійської і альпійської порід цей процес тривав довше, відповідно на 17,3 % (р<0,001) та 12,4 % (р<0,001). Найменші затрати часу на споживання води спостерігали у тварин зааненської породи, а у англо-нубійської та альпійської порід дані були більшими, відповідно на 15,0 % (р<0,01) і 25,0 % (р<0,001). Виявлено вірогідну різницю у тварин різних порід за температурою тіла, де мінімальний показник (р<0,01) порівняно із зааненськими козами був у англо-нубійської породи в зимовий період. Найнижчу частоту дихання у англо-нубійців спостерігали в літній період (р<0,01), а частоту пульсу − у весняний (р<0,01). У альпійської породи частота пульсу була мінімальною у літній (р<0,01) та осінній періоди (р<0,05). Дослідження особливостей тілобудови козематок показали, що висота в холці порівняно із зааненськими тваринам була максимальна у англо-нубійських кіз на 5,8 % (р<0,01), мінімальною − у альпійських тварин на 3,9 % (р<0,05). Висота у крижах була вищою у альпійських кіз − 15,4 % (р<0,001) та у англо-нубійських 2,6 % (р<0,05) відносно зааненської породи. Виявлено, що козематки англо-нубійської породи кіз перевищували інших досліджуваних тварин за показниками глибини грудей (р<0,001), косою довжиною тулуба (р<0,001), обхватом грудей (р<0,001), масою тіла (р<0,01).

Опубліковано
2024-03-29
Як цитувати
Карбан, Ю. В. (2024). Біологічні особливості кіз різних порід. Scientific Progress & Innovations, 27(1), 90-94. https://doi.org/10.31210/spi2024.27.01.15
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО