Аналіз техногенного навантаження на атмосферне повітря м. Полтави

  • А. О. Тараненко Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава https://orcid.org/0000-0002-1305-939X
  • В. О. Липівська Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава
  • Г. І. Матухно Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава
Ключові слова: забруднення атмосферного повітря, техногенне навантаження, місто, викиди забруднювальних речовин

Анотація

Антропогенне забруднення повітря є однією з найбільших проблем сьогодення. Стан атмосфери тісно пов’язаний зі зміною клімату та життєдіяльністю людини. Зміни клімату та наслідки глобального потепління суттєво впливають на природні екосистеми, а забруднення повітря може мати негативні наслідки для здоров’я людини. Найбільший вплив забруднене повітря здійснює на людину у великих містах, тому стан атмосферного повітря у містах є основною екологічною причиною захворюваності та смертності в усьому світі. Отже, якість атмосферного повітря, особливо у містах, є однією з найважливіших умов повноцінної життєдіяльності населення та збереження здорового довкілля для майбутніх поколінь. Метою дослідження стало проаналізувати техногенне навантаження на атмосферне повітря та дослідити концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі м. Полтави. Результати аналізу обсягу викидів таких речовин до атмосферного повітря в агломерації «Полтава» показали позитивну тенденцію до зменшення викидів з 2016 року по 2020 рік. Статистичні дані обсягу викидів забруднювальних речовин від стаціонарних джерел відображають загальну тенденцію до скорочення обсягів викидів таких речовин з 1,208823 тис. т до 0,855055 тис. т, а отже, і зменшення антропогенного навантаження на атмосферне пові-тря, що пов’язано зі зменшенням кількості стаціонарних джерел викидів у межах Полтавської області до 494 підприємств. Найбільшим забруднювачем атмосфери є Полтавський ГЗК, що має частку у 21 % від обласних викидів до атмосферного повітря. Збільшення кількості автотранспортних засобів 2016 по 2020 рр. свідчить і про збільшення навантаження забруднювальних речовин на атмосферне повітря. Аналіз викидів до атмосферного повітря показав, що основними забруднювальними речовинами в межах міста є: тверді частинки, оксид вуглецю, сполуки азоту, діоксид та інші сполуки сірки, метали та їх сполуки. Дослідження концентрацій основних забруднюючих речовин свідчить, що концентрація діоксиду вуглецю була найвищою серед концентрацій усіх забруднюючих речовин Отже, з 2019 по 2022 рік спостерігалася негативна тенденція щодо збільшення концентрації діоксиду вуглецю в межах міста Полтави, що свідчить про наявність ризиків пов’язаних зі зміною клімату.

Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Тараненко, А. О., Липівська, В. О., & Матухно, Г. І. (2023). Аналіз техногенного навантаження на атмосферне повітря м. Полтави. Scientific Progress & Innovations, 26(4), 85-90. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.04.15
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ