Кліматична політика у м. Полтаві та аналіз інноваційних методів з адаптації до змін клімату в містах

Ключові слова: зміна клімату, парникові гази, атмосферне повітря, сталий розвиток, адаптаційні заходи, озеленення

Анотація

Питання зміни клімату є одним із найбільш актуальних на міжнародному рівні. Фактори
забруднення атмосферного повітря спричинили одну з найбільш складних проблем. Скупчення
парникових газів, пилових часток та інших забруднюючих речовин призводить до незворотних явищ –
зміну клімату та підвищення середньої температури на планеті. Сьогодні головною метою людства
є боротьба зі змінами клімату, пристосування до умов середовища та створення комфортних умов
для життя на планеті. Сучасні міста також повинні бути в центрі дискусії щодо зміни клімату.
Адже саме міста здійснюють вагомий вплив на довкілля та в них проживає досить велика кількість
населення, що потребує комфортних умов існування. Тому думка про те, що міста повинні стати
більш стійкими, набуває дедалі більшого поширення. Паризька угода, укладена 2015 року, підкреслила
зростаючу важливість міст у досягненні глобальних цілей щодо зміни клімату. Зважаючи на це,
головним завданням сучасного міста є адаптація до зміни клімату як шляхом зменшення викидів
парникових газів, які сприяють зміні глобальної атмосфери, так і шляхом забезпечення їх стійкості
до наслідків зміни клімату. Адаптаційні заходи можна вважати більш економічно вигідними та
доцільними, ніж заходи з протидії, а вчасне впровадження їх призводить до появи додаткових
можливостей та спрямовує людство до кращих сценаріїв розвитку та підтримки життя на
планеті. Кліматична політика та політика адаптації до змін клімату в м. Полтаві базується на
плануванні та створенні програм, планів дій, ухваленні управлінських рішень. Основною метою
кліматичної політики у м. Полтаві є проведення адаптаційних заходів та зменшення вразливості
екосистеми міста в умовах зміни клімату. Основними акцентами у політиці адаптації до змін
клімату є питання зниження викидів парникових газів в атмосферне повітря та благоустрій і
озеленення міста. З огляду на досвід іноземних та вітчизняних міст сучасні інноваційні досягнення,
першим кроком на шляху до створення комфортних умов існування в м. Полтаві є озеленення міста.
Розширення кількості зелених зон, розміщення «зелених зупинок», «дощових садків», розумний вибір
та поєднання рослин, підвищення рівня екологічної свідомості населення дозволить значно
покращити мікроклімат у м. Полтаві та пристосуватися до змін клімату.

Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Тараненко, А. О., & Глазунова, В. Є. (2022). Кліматична політика у м. Полтаві та аналіз інноваційних методів з адаптації до змін клімату в містах. Scientific Progress & Innovations, (4), 59-65. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.04.07
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ