Науково обґрунтована оптимізація агротехніки вирощування сої

  • Т. П. Шепілова Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький https://orcid.org/0000-0002-1439-0439
  • Д. І. Петренко Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький https://orcid.org/0000-0002-3151-8123
  • С. М. Лещенко Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький https://orcid.org/0000-0001-9339-4691
  • К. В. Васильковська Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький https://orcid.org/0000-0002-3524-4027
  • М. М. Ковальов Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький https://orcid.org/0000-0003-4421-8960
Ключові слова: соя, добрива, урожайність, маса рослин, площа листя

Анотація

В сучасних умовах важливим резервом підвищення урожайності сої є поліпшення умов живлення за допомогою застосування добрив та стимуляторів росту, що реалізовують потенційну продуктивність сортів сої інтенсивного типу. Мета досліджень – виявити вплив добрив та препаратів з ріст регулюючими речовинами та мікроелементами на розвиток рослин середньостиглого сорту сої Феєрія в умовах північного Степу України. Завдання - визначити вплив елементів технології вирощування на висоту, масу рослин, площу листя, формування елементів структури врожаю. Дослідження проводилися протягом 2020–2022 рр. в умовах Кіровоградської області. Польовий дослід включав два фактори. Фактор А (мінеральні добрива): 1). Контроль (без добрив), 2). N30P30K30. Фактор В (препарати): 1). Контроль (без обробки), 2). Фульвігрін Бор 1,5 л/га, 3). Гумат калію 1,0 л/га, 4). Мікро-Мінераліс 1,5 л/га. Обробку посівів препаратами проводили у фазі бутонізації. Мінеральні добрива вносили розкидним способом під передпосівну культивацію. В результаті досліджень встановлено, що застосування мінеральних добрив і препаратів сприяло збільшенню висоти та маси рослин сої, використання Мікро-Мінераліс виявилося більш ефективним, де на фоні N30P30K30 приріст до абсолютного контролю становив 9,6 см (11,3%) і 8,2 г (21,9%) відповідно. Суттєвий приріст площі листкової поверхні однієї рослини формувався також на фоні застосування Мікро-Мінераліс у поєднанні з внесенням мінеральних добрив, приріст до контролю становив 167 см2 (18,2%). Комплексне застосування добрив мало позитивний вплив на формування бульбочок. Так, їх кількість збільшувалась на 6,1‒9,4 шт./росл., що становить 21,4‒33,0 %. Найбільшу ефективність забезпечив Мікро-Мінераліс, найменшу Фульвігрін Бор. Застосування добрив сприяло збільшенню маси насіння на 0,15 г/росл., при комплексному застосуванні препаратів – на 0,22‒0,42 г/росл. Урожайні дані показали, що найбільшу врожайність забезпечив препарат Мікро-Мінераліс на фоні добрив – 2,22 т/га, прибавка врожаю становила 0,3 т/га (15,6%). За умови застосування Фульвігрін Бор та Гумат калію прибавка складала 0,21 та 0,25 т/га.

Опубліковано
2023-09-29
Як цитувати
Шепілова, Т. П., Петренко, Д. І., Лещенко, С. М., Васильковська, К. В., & Ковальов, М. М. (2023). Науково обґрунтована оптимізація агротехніки вирощування сої. Scientific Progress & Innovations, 26(2), 56-59. https://doi.org/10.31210/spi2023.26.02.10
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО