Епізоотичний моніторинг ендопаразитозів серед диких птахів у Харківському регіоні

Ключові слова: дикі птахи, протозоози, гельмінтози, шлунково-кишковий тракт, епізоотичний моніторинг

Анотація

На збереженість поголів’я в популяціях диких птахів у природних умовах та умовах антропозооценозів впливає їх захворюваність на різні недуги, особливо небезпечними з них є заразні, серед яких важливе місце посідають зоопаразитози. Метою досліджень було встановити поширення основних збудників ендопаразитарних хвороб серед різних видів диких птахів. Епізоотичний моніторинг інвазійних хвороб серед диких птахів (n=38) у передмісті Харкова проводили у червні 2021 року під час карантинування їх у приватному притулку. Дослідження проб посліду проводили за стандартизованим флотаційним методом. З 38-ми проб від 11-ти видів диких птахів у 29 (76,3 %) виявлено ендопаразитарні захворювання. Ураженість сизих голубів, лебедів-шипунів, крижня звичайного, снігура звичайного, сорок звичайних і граків сягала 100 %. Ураженість круків звичайних та мартинів становила 50 та 25 % відповідно. Натомість, хижі види птахів виявилися вільними від зоопаразитів. З 11-ти сизих голубів, у 4-х встановлена еймеріозна моноінвазія, а у 7-ми – змішані інвазії, що складалися з еймерій, аскаридій, стронгілід травного каналу та капіляріїд, інтенсивність яких коливалася від 5,33±0,88 до 230,55±40,55 екз. овоскопічних елементів у 1 г посліду. У лебедів-шипунів встановлено змішані інвазії що складалися з еймерій, стронгілід травного каналу та капіляріїд за інтенсивності інвазії – 9,33±2,40, 5,00±0,58 та 4,00±1,00 екз. овоскопічних елементів у 1 г посліду відповідно. З 5-ти сорок звичайних у 2-х зареєстровано моноінвазії, а у 3-х – змішані інвазії що складалися з цестод, стронгілід і капіляріїд за інтенсивності інвазії 3,67±0,88, 4,33±0,67 і 7,75±1,55 екз. овоскопічних елементів у 1 г посліду відповідно. У граків переважали моноінвазії, спричинені збудниками цестодозів, стронгілідозів та капіляріїдами. У крижня звичайного діагностовано змішану еймеріозно-стронгілідозу інвазію. У круків і снігура звичайних та мартина діагностовано еймеріозну та капіляріїдозну моноінвазії відповідно. З-поміж інвазованих птахів у 48,3 % встановлено моноінвазії, викликані еймеріями, цестодами або капіляріїдами. Мікстінвазії зафіксовано у 51,7 % птахів, що складалися з 2-компонентних (34,5 % від загальної кількості хворої птиці) та 3-х і 4-х компонентних асоціацій паразитів (17,2 % від загальної кількості хворої птиці). Отримані дані мають важливе теоретичне та практичне значення, оскільки розширюють вже наявні відомості щодо поширення ендопаразитозів диких видів птахів на території різних природно-кліматичних регіонів України. 

Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Федорова, О. В., Мазанний, О. В., Нікіфорова, О. В., Люлін, П. В., & Зигіна, О. Ю. (2022). Епізоотичний моніторинг ендопаразитозів серед диких птахів у Харківському регіоні. Scientific Progress & Innovations, (4), 198-206. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.04.24