Вплив різних комерційних гібридів підщеп на ріст і розвиток безнасінневого кавуна гібрида Кідман F1 в умовах Лівобережного Лісостепу України

Ключові слова: безнасінний кавун, щеплені рослини, підщепи, Лагенарія, міжвидовий гарбуз (C. maxima × C. moschata), врожайність

Анотація

У статті представлено результати впливу різних комерційних гібридів підщеп на ріст, розвиток
та продуктивність безнасінного гібрида кавуна Кідман F1 в умовах Лівобережного Лісостепу України.
2019–2021 рр. було досліджено вплив двох гібридів підщеп Пелопс F1 та Кобальт F1 на безнасінний
кавун гібрида Кідман F1, які формували різні фенологічні та біометричні показники рослин, та
здійснювали вплив на врожайність. Щеплені рослини за фенологічними фазами розвитку відрізнялися
від нещеплених, так, на підщепі Пелопс F1 тривалість періоду від висадки розсади щепленого кавуна
до достигання плодів становить 64–65 днів, що на 4–5 днів раніше за контроль. Щеплені рослини на
підщепі Кобальт F1 не мали істотної різниці з контрольними рослинами за фенологічними фазами
розвитку. Біометричні вимірювання за три роки спостережень дозволили встановити значну різницю
між щепленими та нещепленими рослинами безнасінного кавуна. Щеплення забезпечило істотно
більшу вегетативну масу рослин. На підщепі Кобальт F1 листків було на 184 штук більше, а на підщепі
Пелопс F1 на 131 штуку, ніж у контрольних рослин. У щеплених рослин довжина головного стебла
істотно перевищувала контрольні рослини, так, на підщепі Кобальт F1 на 139,0 см довше, а на підщепі
Пелопс F1 на 119,0 см відповідно. Найбільша кількість пагонів першого та другого порядку було у
щеплених рослин, так, на підщепі Кобальт F1, на 16 штук більше, а на підщепі Пелопс F1 на 12 штук
більше, ніж на контролі. За три роки випробувань на щеплених рослинах отримали вищий як ранній,
так і загальний урожай. Найвищу урожайність 62,5 т/га отримали при вирощуванні кавуна гібрида
Кідман F1, щепленого на підщепу Кобальт F1, що на 24,1 т/га вище ніж на контролі, а на підщепі
Пелопс F1 53,5 т/га, що на 15,1 т/га перевищує контроль. Дослідження, проведені в умовах
Лівобережного Лісостепу України, свідчать про доцільність використання двох підщеп – гібрида
Пелопс F1, та гібрида Кобальт F1, при вирощуванні безнасінного кавуна. Завдяки щепленню суттєво
зростає урожайність відносно контролю як при отриманні ранньої продукції на 28–46 %, так і
загального врожаю на 39–63 % відповідно. За три роки випробувань спостерігається різниця між
самими підщепами, так, на підщепі Кобальт F1 отримали на 9,0 т/га більшу врожайність порівняно
з підщепою Пелопс F1. Доведена доцільність використання щеплених рослин у сучасних умовах
вирощування.

Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Г. І. Яровий, Г. І., & Галагуря, А. О. (2022). Вплив різних комерційних гібридів підщеп на ріст і розвиток безнасінневого кавуна гібрида Кідман F1 в умовах Лівобережного Лісостепу України. Scientific Progress & Innovations, (4), 11-18. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.04.01
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО