УРОЖАЙНІСТЬ ТА ХЛІБОПЕКАРСЬКІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПРИ РІЗНИХ ДОЗАХ І СТРОКАХ ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ

Ключові слова: uk, en

Анотація

Висвітлено результати досліджень впливу застосування різних доз та строків застосування азотних добрив на врожайність, фізичні та технологічні показники якості зерна пшениці м’якої озимої в умовах Правобережного Лісостепу України. З’ясовано, що використовуючи азотні піджив-лення, можна підвищити врожайність на 3–54 %. У разі внесення азотних добрив дозою 150 кг/га у три строки не одержано достовірного приросту врожаю порівняно з внесенням азотних добрив у фазу кущіння та виходу у трубку дозою 120 кг/га д. р. Зі збільшенням доз добрив окупність 1 кг д. р. приростом врожаю зменшувалася. Встановлено дуже сильний кореляційний зв’язок (R = 0,98 ) між масою 1000 зерен і врожайністю. Не виявлено істотного впливу доз і строків застосування азотних добрив на показник натури зерна. Тіснота зв’язку за коефіцієнтом кореляції між масою 1000 зерен і натурою зерна була сильною (R = 0,7). Істотні прирости вмісту білка і клейковини одержано у разі внесення азотних добрив дозою N60 + N60 у фазу кущіння та виходу у трубку. Достовірність апрок-симації між вмістом білка в зерні пшениці озимої та інтенсифікацією удобрення мала високий рі-вень (R2 = 0,89). Показник стабільності вмісту клейковини за роками вирощування мав тенденцію до зниження зі збільшенням доз добрив. Встановлено, що за показником седиментації сила борошна в усіх варіантах досліду була середньою, але мала достовірне збільшення, порівняно з ділянками без добрив. Виявлено дуже сильну кореляційну залежність (R = 0,99) між вмістом білка та показником седиментації. Вміст крохмалю мав тенденцію до зниження зі збільшенням доз добрив. Встановлено зворотну кореляційну залежність (R = -0,94) між вмістом білка і крохмалю.

Опубліковано
2020-09-25
Як цитувати
Господаренко, Г. М., Черно, О. Д., Любич, В. В., Рябовол, Я. С., & Крижанівський, В. Г. (2020). УРОЖАЙНІСТЬ ТА ХЛІБОПЕКАРСЬКІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПРИ РІЗНИХ ДОЗАХ І СТРОКАХ ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ. Scientific Progress & Innovations, (3), 21-31. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.03.02
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО