ВІКОВА ДИНАМІКА ЗАРАЖЕННЯ РИБ РОДИНИ GOBIIDAE ТРЕМАТОДАМИ CRYPTOKOTYLE LÜHE, 1899 (TREMATODA: HETEROPHYIDAE) В ЛИМАННИХ ВОДАХ ТА АКВАТОРІЇ ЧОРНОГО МОРЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Ключові слова: криптокотильоз, трематоди, екстенсивність інвазії, індекс рясності, вікова динаміка

Анотація

Досліджено залежність рівня інвазованості бичків метацеркаріями родини Heterophyidae від віку риб, а саме: Mesogobius batrachocephalus Pallas, 1814, Neogobius melanostomum Pallas, 1814, Neogobi-us fluviatialis Pallas, 1814, що були виловлені в акваторіях Дніпро-Бузького лиману і Чорного моря Миколаївської та Одеської областей. Показано, що із збільшенням віку риб збільшуються і показники
ураження, а саме екстенсивність інвазії. Індекс рясності не завжди збільшувався із віком досліджу-
ваних риб. Встановлено, що максимальні показники ураження риб збудником криптокотильозу хара-
ктерні старшим віковим групам – 6+ – 7+. Найбільш інвазованою віковою категорією
M. batrachocephalus виявилася риба віком 6+ – 7+ – 46,6 %, індекс рясності також був максималь-
ним саме в цьому віці – 24,08 екз. Найменші показники ураження реєстрували серед риб даного виду
віком 2+ – 3+ – 18,1 %, а показники індексу рясності виявлені у віці 2+ – 3+ були – 9,88 екз. Макси-
мальні показники інвазування спостерігалися у бичка-кругляка у віці 6+ – 7+. Екстенсивність інвазії
в зазначеній віковій категорії була – 100 %, а у віці 2+ – 3+ показник ураження личинками трематод
був найменшим з-поміж усіх вікових груп бичків цього виду та склав – 50 %. У N. melanostomum ін-
декс рясності набував найвищого значення у віковій категорії 0+ – 1+ та становив – 35,7 екз. Най-
нижчі показники індексу рясності виявлені в бичка-кругляка віком 2+ – 3+ і склали – 28,8 екз. пара-
зитів. N. fluviatialis віком 6+ – 7+ були заражені з показником екстенсивності інвазії – 54,3 %. Най-
нижче значення ураження бичків зазначеної видової належності відмічали у віці 0+ – 1+ – 31,2 %.
Серед бичків-пісочників максимальний показник індексу рясності був серед риб віком – 2+ – 3+ –
12,26 екз., а мінімальне значення було зафіксовано у бичків вікової категорії 4+ – 5+ – 10,35 екз.
Отже, встановлено, що із збільшенням віку риб збільшується й показник екстенсивності інвазії. Ін-
декс рясності не відзначався подібною закономірністю. Виявлено, що максимальних значень уражен-
ня бичків збудником криптокотильозу набувало серед старших вікових груп, а саме 6+ – 7+.

Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Гончаров, С. Л. (2019). ВІКОВА ДИНАМІКА ЗАРАЖЕННЯ РИБ РОДИНИ GOBIIDAE ТРЕМАТОДАМИ CRYPTOKOTYLE LÜHE, 1899 (TREMATODA: HETEROPHYIDAE) В ЛИМАННИХ ВОДАХ ТА АКВАТОРІЇ ЧОРНОГО МОРЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ. Scientific Progress & Innovations, (3), 207-214. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.03.28