ДЕЯКІ БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ ХИЖИХ РИБ, ХВОРИХ НА ЕУСТРОНГІЛІДОЗ

Ключові слова: Eustrongylides excisus, нематоди, біохімічні дослідження, сироватка крові

Анотація

У статті представлені результати дослідження біохімічних змін сироватки крові хижих видів
риб: судака – Sander lucioperca (Linnaeus, 1758), окуня – Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) і щуки – Esox
lucius (Linnaeus, 1758), хворих на еустронгілідоз, що були виловлені у водах Дніпро-Бузького лиману
та дельти Дніпра. Дослідження тривали в період 2014–2018 років. За нашими даними,
спостерігалося зменшення вмісту загального білка в дослідній групі окунів в 1,36 раза (р˂0,05), щук –
в 1,3 раза (р˂0,05), судаків – в 1,42 раза (р˂0,05). Відсоток альбумінів у дослідній групі окунів
зменшувався в 1,95 раза (р˂0,05), щук – в 1,4 раза (р˂0,05), судаків – в 1,61 раза. Уміст глобулінів у
сироватці клінічно здорових і хворих риб також відрізнявся, хоча відмінності були менш значними.
Цей показник досягав найбільшої різниці у групах щук і судаків: концентрація глобулінів знижувалася
в експериментальних групах в 1,31 раза (р˂0,05), а в о куня – в 1,16 раза (р˂0,05). Відсоток α-
глобулінів у сироватці крові інвазованих окунів була меншою на 2,2 % (р˂0,05), щук – на 7,14 %
(р˂0,05), судака – на 5,04 % (р˂0,05), порівняно з рибами контрольної групи. За результатами
проведених біохімічних досліджень виявлено, що кількість β-глобулінів сироватки крові інвазованих
окунів зростала на 7,31 % (р˂0,05), у щук – на 6,47 % (р˂0,05), а в судаків – на 7,72 % (р˂0,05).
Відсоток гамма-глобулінів сироватки крові несуттєво підвищувався в дослідній групі інвазованих
окунів на 1,32 % (р˂0,05), щук – на 4,64 % (р˂0,05), судаків – на 3,27 % (р˂0,05). Встановлено
збільшення активності АсАТ в сироватці крові хижих видів риб дослідної групи, а саме: в окунів – у
1,31 (р˂0,05) раза, щук – у 1,24 (р˂0,05) раза, а у судаків – у 1,45 (р˂0,05) раза. Зареєстровано
підвищення активності АлАТ у сироватці крові хворих на еустронгілідоз окунів у 2,26 (р˂0,05) раза.
Рівень активності АлАТ в сироватці крові інвазованих щук і судаків також збільшувався – у 3,42 та
3,17 раза відповідно, порівняно зі здоровими рибами.

Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Гончаров, С. Л. (2019). ДЕЯКІ БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ ХИЖИХ РИБ, ХВОРИХ НА ЕУСТРОНГІЛІДОЗ. Scientific Progress & Innovations, (2), 140-147. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.02.18