Деякі питання біології проростання ваточника сирійського

  • О. С. Папка
Ключові слова: ваточник сирійський (Asclepias syriaca L. sys. A. Cornuti Decne.), медоноси, каучук, проростання

Анотація

Представлено результати досліджень, які свід-
чать про те, що зародок сім'я ваточника сирійського
через 1–1,5 місяця після збору цілком здатний до зрос-
тання, причому умови проростання для свіжозібра-
ного насіння потрібно такі ж, як і для дозрілого. В
умовах, що відхиляються від оптимальних, свіжозіб-
ране насіння проростає приблизно так само, як і до-
зріле. Все це вказує на те, що післяжнивне дозрівання
у насіння ваточника є слабко вираженим.

The results of researches which testify that the seed germ of Asclepias syriaca L. sys. A. Cornuti Decne. through 1–1,5 month after collection is fully able to growth (terms for the germination of the freshly collected seeds are needed the same, as well as for those, that ripened) are presented. In un-optimal terms the freshly collected seeds germinate approximately similar, as well as ripened. It shows that the post-harvest ripening of seeds Asclepias syriaca L. sys. A. Cornuti Decne. are poorly expressed.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Папка, О. С. (2015). Деякі питання біології проростання ваточника сирійського. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 172-173. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.38
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО