УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ СМУГОВОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

  • Є. Я. Прасолов Полтавська державна аграрна академія
  • С. А. Бєловол Полтавська державна аграрна академія
  • Ю. Ю. Бєловол Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого
  • А. В. Мацаков Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: смуговий обробіток ґрунту, вертикально-фрезерний адаптер, оптимізація параметрів

Анотація

У статті наведено аналіз відомих технологій і конструкцій машин та робочих органів для передпосівного обробітку ґрунту; обґрунтовано доцільність застосування технологій смугового обробітку ґрунту в лісостеповій зоні України; визначено перспективні напрями вдосконалення ґрунтообробних знарядь. Для запропонованого технічного рішення вдосконалення вертикально-фрезерного адаптера визначено оптимальні показники кінематичного режиму та кількості робочих елементів, чим гарантується якість проведення рівномірного смугового обробітку ґрунту. Впровадження вертикально-фрезерного адаптера запропонованої конструкції з обґрунтованими параметрами забезпечить високу якість та рівномірність обробітку робочої зони, ефективне рихлення ґрунту, вирівняний профіль дна борозни та обробленої поверхні при раціональних показниках енергоємності та продуктивності технологічного процесу.

The article presents an analysis of existing technologies, machinery construction and working parts for pre-treatment of the soil; expediency of terraced cultivation technologies in the Forest-Steppe zone of Ukraine; we identified promising areas of improvement tillers. For the offered technical solutions of vertical milling adapter we determined optimal performance of the kinematic mode and the number of work items, which guarantees evenness of tillage. The introduction of vertical milling adapter of offered design with reasonable parameters provides a high quality and uniformity of treatment of the working area, effectively loosening the soil, leveling the profile of the bottom of the furrow and the treated surface with rational energy intensity and efficiency of the process.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Прасолов, Є. Я., Бєловол, С. А., Бєловол, Ю. Ю., & Мацаков, А. В. (2017). УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ СМУГОВОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 143-150. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.1-2.29