Етіопатогенез остеодистрофії у кіз зааненської породи

  • Ю. В. Маслак
  • А. В. Собакар
Ключові слова: кози, остеодистрофія, сироватка крові, етіопатогенез, сполучна тканина

Анотація

Встановлено, що аліментарна остеодистрофія кіз
молочних порід характеризується як клінічними
ознаками, так і специфічною динамікою біохімічних
показників, які відображують як зміни загального
метаболічного статусу тварин, так і стану сполуч-
ної тканини, зокрема кісткової. Це вміст глікопроте-
їнів, загальних хондроїтинсульфатів, окремих фрак-
цій глікозаміногліканів, активність лужної фосфа-
тази та її кісткового ізоферменту, кислої фосфата-
зи, загального та іонізованого кальцію і фосфору у
сироватці крові тварин.

It is established that alimentary osteodystrophy of goats of dairy breeds is characterized both clinical signs, and specific by dynes, which biochemical indicators display both changes of the general metabolic status of animals and a condition of connecting tissue, in particular, of the bone. This maintenance of glycoproteins, communities of the hondroitinsulfat separate glikozaminoglikan, activity of alkaline phosphatase and its bone isoenzyme, activity of sour phosphatase, the general and ionized calcium and phosphorus in serum of animals’ blood.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Маслак, Ю. В., & Собакар, А. В. (2015). Етіопатогенез остеодистрофії у кіз зааненської породи. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 119-123. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.26