З історії розвитку скотарства на Полтавщині (кінець ХІХ – початок ХХ століття)

  • О. М. Бондаренко
Ключові слова: Полтавська губернія, велика рогата худоба (воли і корови), сіра українська порода, основна господарська тяглова сила, власницькі економії, поміщицькі господарства

Анотація

На основі літературних першоджерел розгляда-
ються окремі аспекти з історії розвитку скотарст-
ва на Полтавщині в кінці ХІХ – на початку ХХ сто-
літь. На розведення великої рогатої худоби особливий
вплив мали два фактори – збільшення чисельності
міського населення й інтенсифікація обробітку землі.
Ріст товарного землеробства, що вимагав підвищен-
ня продуктивності праці, приводив, з одного боку, до
більш посиленого розведення робочої худоби, ніж
продуктивної, а з іншого, внаслідок розшарування на
селі, – до росту поголів’я лише в заможної частини
селянства, що мала тяглову силу. Для Полтавщини
розведення великої рогатої худоби на усіх етапах
історичного розвитку відігравало вкрай важливе зна-
чення, забезпечуючи населення висококалорійною
м’ясо-молочною продукцією.

             Some aspects of the history of the cattle breeding development in Poltava region in the end of XIX – beginning of XX century are considered on the basis of literary sources. Two factors had special influence on the breeding of cattle: the increase of urban population and the intensification of land cultivation. The growth of commercial agriculture, which demanded the increase of work productivity, resulted, on the one hand, to more enhanced working cattle breeding than productive, and on the other, due to stratification in rural areas, growth of livestock only in the affluent part of the peasantry, which had a pulling force. For Poltava region breeding cattle at all stages of historical development was very important, providing the population with high-calorie meat and dairy products.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Бондаренко, О. М. (2015). З історії розвитку скотарства на Полтавщині (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Scientific Progress & Innovations, (1-2), 69-73. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.13
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають