Угрупування та інвазія Сyclachaena Xanthiifolia на антропогенно порушених екотопах

  • О. М. Курдюкова
  • К. О. Жердєва
Ключові слова: чорнощир нетреболистий, ценопопуляція, ріст, розвиток, життєвість, плодючість

Анотація

Наведено дані багаторічних польових досліджень
щодо особливостей росту й розвитку рослин
Сyclachaena xanthiifolia та видового й кількісного складу
видів-супутників у ценопопуляціях різного вікового спек-
тру за різних еколого-фітоценотичних і антропогенних
факторів дії. Установлено, що видовий та кількісний
склад найпоширеніших бур’янів у різновікових угрупу-
ваннях Сyclachaena xanthiifolia суттєво змінювався, а
щільність популяцій від сходів до плодоношення змен-
шувалася майже в 10 разів. Найвищою щільністю схо-
дів Сyclachaena xanthiifolia (412–321 шт./м2), рівнем
життєвості (4) та плодючості (80,5–93,8 тис. шт. з
рослини) відзначалися ценопопуляції з невисоким ан-
тропогенним впливом на території тваринницької
ферми та вздовж берегів річки на пухких вологих ґрун-
тах, багатих органічними речовинами.

This paper contains the data obtained in the long-term studies of the features which characterize the growth and development of Сyclachaena xanthiifolia plants, as well as species and quantitative composition of associated weeds in various age-related cenopopulations with different ecologo-phytocenotic and anthropogenic influencing factors. It is determined, that the species and quantitative composition of the most common weeds in uneven-aged communities of Сyclachaena xanthiifolia plants was considerably varied, and the intensity of plant populations from emerging to maturity was decreased by about 10 times. The maximum intensity of emerging Сyclachaena xanthiifolia plants (412–321 pieces/m2), vital power level (4), and seed growing potential (80,5–93,8 thousand of seeds per plant) are characteristic for cenopopulations with a low anthropogenic impact, which are located within territories of livestock farms and along river banks with loose humid soils which are rich with organic substances.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Курдюкова, О. М., & Жердєва, К. О. (2015). Угрупування та інвазія Сyclachaena Xanthiifolia на антропогенно порушених екотопах. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 49-54. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.09
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО