РОЗРОБЛЕННЯ ПЛР-ТЕСТ-СИСТЕМИ ДЛЯ ІНДИКАЦІЇ БАКТЕРІЙ РОДУ СHLAMYDIA У БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКАХ ВІД СВІЙСЬКИХ СОБАК

  • І. М. Ксьонз
  • І. М. Цівенко
  • К. Ф. Почерняєв
  • С. М. Корінний
Ключові слова: свійські собаки, Chlamydia abortus, Chlamydia pecorum, Chlamydia psittaci, олігонуклеотидні праймери

Анотація

Розроблено ПЛР-тест-систему для діагностики
хламідіозу свійських собак, до складу якої входять
олігонуклеотидні праймери, що фланкують ділянку
гена, який кодує ендорибонуклеазу P (RNase P RNA)
Chlamydia abortus, Chlamydia pecorum, Chlamydia
psittaci. Ідентичність продукту ампліфікації підтвер-
джено шляхом рестрикційного аналізу з використан-
ням ендонуклеази Alu I. Означена ПЛР-тест-система
випробувана на 50-и позитивних і 25-и негативних
зразках ДНК бактерій роду Сhlamydia, виділених з
ізолятів хламідій від собак, а також успішно пройш-
ла валідацію із іншими ПЛР-тест-системами для
індикації та видової диференціації збудників хламі-
дійних інфекцій ссавців і птахів.

The PCR test-system has been developed for domesticated dogs Chlamydiosis diagnostics, including oligonucleotide primers, flanking the site of the gene coding endoribonuclease P (RNase P RNA) of Chlamydia abortus, Chlamydia pecorum and Chlamydia psittaci. Identity of the amplification product is confirmed by means of the restriction analysis with the use of Alu I endonuclease. The above PCR test-system has been tested on 50 positive and 25 negative DNA samples of the Chlamydia genus bacteria extracted from dogs' Chlamydial isolates, and has been successfully validated versus other PCR test-systems for indication and species differentiation of Chlamydial infection agents in mammalians and birds.

Опубліковано
2014-06-26
Як цитувати
Ксьонз, І. М., Цівенко, І. М., Почерняєв, К. Ф., & Корінний, С. М. (2014). РОЗРОБЛЕННЯ ПЛР-ТЕСТ-СИСТЕМИ ДЛЯ ІНДИКАЦІЇ БАКТЕРІЙ РОДУ СHLAMYDIA У БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКАХ ВІД СВІЙСЬКИХ СОБАК. Scientific Progress & Innovations, (2), 102-104. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.02.19