ГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У ПЕЧІНЦІ БИЧКОВИХ РИБ, ЗАРАЖЕНИХ ЛИЧИНКАМИ НЕМАТОДИ EUSTRONGYLIDES EXISUS

  • О. А. Моргун Миколаївська регіональна лабораторія ветеринарної медицини
  • Н. М. Сорока Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: бичок-пісочник, личинки Eustrongylides exсisus, печінка, гепатоцити

Анотація

Наведено гістологічні зміни у печінці бичків-пісочників, заражених личинками нематоди Eustrongylides exisus. Виявлено патологічний процес та структурні зміни в органі, що характерні для вогнищевого гепатиту. Гепатоцити збільшені в об’ємі, округлої форми, ядро відтиснене до оболонки клітини. Ядра зменшені в об’ємі, неправильної форми (пікноз). Відмічається лізис ядер. В окремих ділянках виявлені клітини Купфера. Помітні лімфоїдно-лейкоцитарні інфільтрати в паренхімі печінки, периваскулярні та ендоваскулярні муфти. У зонах клітинних інфільтратів ядра в гепатоцитах відсутні. Відмічено, що гепатоцити представлені аморфною безструктурною масою. В окремих місцях навколо клітинних інфільтратів виявлено розростання сполучної тканини, що є захисною реакцією організму на наявність личинок нематоди Eustrongylides exisus.

In the article we present histological changes in the liver of goby fishes infected by nematodes larvae Eustrongylides exisus. We found out a pathological process and structural changes in an organ that are characteristic for focal hepatitis. Hepatocytes are megascopic in a volume, rounded form, a kernel is pushed back to the shell of cell. Kernels are diminished in a volume, have wrong form (pyknosis). Kupfer’s cells are marked in some areas. Lymphoid-leukocytic infiltrations there are in liver parenchyma, perivascular and endovascular couplings. Kernels in hepatocytes are absent in the areas of cellular infiltrations. We marked that hepatocytes are presented by amorphous structureless mass. We found out excrescence of connecting tissue which is the protective reaction of organism in the presence of nematodes larvae Eustrongylides exisus in some places round cellular infiltrations.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Моргун, О. А., & Сорока, Н. М. (2017). ГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У ПЕЧІНЦІ БИЧКОВИХ РИБ, ЗАРАЖЕНИХ ЛИЧИНКАМИ НЕМАТОДИ EUSTRONGYLIDES EXISUS. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 108-112. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.1-2.21