Розподілення метацеркаріїв Paracoenogonimusovatus (Trematoda, Cyathocotylidae) у м’язовій тканині прісноводних риб

  • С. Л. Гончаров
Ключові слова: Paracoenogonimus ovatus, метацеркарії, інтенсивність інвазії, локалізація

Анотація

Досліджено розподілення метацеркарії в трема-
тод Paracoenogonimus ovatus (Katsurada, 1914) у
м’язовій тканині популяції прісноводних риб, а саме:
тарані (Rutilus rutilus), густери (Blicca bjoerkna), ляща
(Abramis brama), карася (Carassius gibelio), червоно-
пірки (Scardinius erythrophthalmus), щуки (Esox lucius),
судака (Sander lucioperca). Показано, що максималь-
на кількість метацеркаріїв P. ovatus локалізувалася у
ділянці спинних м’язів, а саме поблизу спинного плав-
ця та становила 41,3 % від загальної кількості вияв-
лених паразитів. Мінімальні показники кількості ме-
тацеркаріїв трематоди спостерігали в ділянці аналь-
ного плавця – 2,1 %.

 The distribution of metacercariae of trematodes Paracoenogonimus ovatus (Katsurada, 1914) in the muscle tissue of the population of freshwater fish, such as: roach (Rutilus rutilus), silver bream (Blicca bjoerkna), bream (Abramis brama), crucian (Carassius gibelio), rudd (Scardinius erythrophthalmus), pike (Esox lucius), pikeperch (Sander lucioperca). It is shown that the maximum number of metacercariae P. ovatus was localized in the dorsal muscles, namely near the dorsal fin and amounted to 41,3 % of the total number of identified parasites. The minimum number of indicators fluke metacercariae is observed in the anal fin – 2,1 %.    

Опубліковано
2015-12-25
Як цитувати
Гончаров, С. Л. (2015). Розподілення метацеркаріїв Paracoenogonimusovatus (Trematoda, Cyathocotylidae) у м’язовій тканині прісноводних риб. Scientific Progress & Innovations, (4), 95-98. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.04.24
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО