Контроль мікробіологічної безпеки (Campylobacter Spp.) тушок птиці в процесі їх переробки

  • К. О. Родіонова
Ключові слова: Campylobacter, C.jejuni, тушки птиці, мікроорганізми, контамінація, деззасіб

Анотація

У статті наведено результати ізоляції бактерій роду Campylobacter під час первинної обробки птиці на птахопереробному підприємстві. Встановлено, що виділені культури мікроорганізмів за культурально-морфологічними та біохімічними властивостями мали типові біологічні ознаки, характерні для Campylobacter jejuni. Рівень ізоляції C. jejuni зі змивів тушок становив 4,49 %, у той час як під час дослідження непошкоджених сліпих кишок – 7,46 % від усіх досліджених проб. На основі бактеріологічних досліджень розроблено спосіб поліпшення санітарно-гігієнічного стану води в ваннах для охолодження тушок, що гарантовано запобігає перехресній контамінації м’ясної сировинипатогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами.

The article presents the results of isolation bacteria the genus Campylobacter while primary poultry processing on poultry processing enterprise. We determined that selected cultures of micro-organisms in cultural-morphological and biochemical properties had typical biological features for Campylobacter jejuni. The level of isolation of C. jejuni from the swab carcasses was 4,49 %, while as in the study of intact caecum – 7,46 % of all studied samples. The method to improve sanitary-hygienic condition of water in the bath for cooling carcasses that are guaranteed to prevent cross contamination of raw meat pathogenic and conditionally pathogenic microorganisms was developed on the basis of bacteriological researches.

Опубліковано
2017-09-28
Як цитувати
Родіонова, К. О. (2017). Контроль мікробіологічної безпеки (Campylobacter Spp.) тушок птиці в процесі їх переробки. Scientific Progress & Innovations, (3), 136-139. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.03.31
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО