Схожість та енергія проростання насіння ехінацеї блідої (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) в залежності від впливу стимуляторів

  • Є. В. Григоришин
Ключові слова: ехінацея бліда, насіння, схожість, енергія проростання, УВЧ-опромінення

Анотація

У статті досліджено вплив екологічно безпечних стимуляторів на схожість та енергію проростання ехінацеї блідої. Встановлено, що вік насіння, способи його обробки, додаткова обробка гібереліном визначають 95 % варіювання енергії проростання та 92 % варіювання схожості насіння ехінацеї блідої. Одержані дані, які свідчать про те, що енергія проростання та схожість нового насіння у 4–5 разів вища, ніж старого. Обробка гібереліном значно стимулює ці показники. Підтверджено, що серед способів попереднього обробітку насіння найбільш ефективний вплив на енергію проростання та схожість здійснює електромагнітне поле УВЧ діапазону. Вплив інших способів обробітку відчутний порівняно з контролем, але менший, ніж у випадку з УВЧ впливом. УВЧ-електромагнітне поле в дослідженому діапазоні термінів експозиції демонструє позитивну дозо-залежну ефективність.

In article influence of environmentally safe stimulants on the germination and germination energy of pale purple coneflower were investigated. It has been established that the age of the seeds, how to handle it, additional processing gibberellin define 95 % variation in germination and 92 % of the variation in the germination energy of pale purple coneflower seeds. We obtained data indicating that germination energy and germination of new seeds in 4–5 times higher than the old ones. Gibberellin processing significantly stimulates these indicators. We confirmed that among the ways most efficient seed pretreatment effects on germination and germination of seeds carries out UHF electromagnetic field. The influence of other treatments is evident in comparison with control, but less than in the case of the UHF. Ultra-high-frequency electromagnetic field in the investigated range of timing of exposure demonstrates a positive dose-dependent efficacy.

Опубліковано
2017-09-28
Як цитувати
Григоришин, Є. В. (2017). Схожість та енергія проростання насіння ехінацеї блідої (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) в залежності від впливу стимуляторів. Scientific Progress & Innovations, (3), 126-132. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.03.29
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО