Методи діагностики та лікування циститу у котів

  • Н. І. Дмитренко
Ключові слова: цистит, сечокам’яна хвороба, ультразвукова діагностика, дослідження сечі, сечові шляхи, епітелій

Анотація

Проведеними дослідженнями виявлено, що за допомогою ультразвукового дослідження можливо виявити різні патологічні зміни в органі: зміну розмірів, товщину та цілісність стінки, неоднорідність сечі. В разі циститу у хворих тварин спостерігали дифузне або тотальне потовщення стінки сечового міхура, яке візуалізувалося у вигляді різкого ехопозитивного контуру, ознаки відшарування та окремі нерівномірно потовщені ехонегативні ділянки, а також набряк слизової оболонки. Зміни властивостей сечі за циститу у котів характеризувалися зменшенням відносної щільності та підвищенням величини рН. В осаді сечі збільшувалась кількість клітин епітелію сечового міхура та сечовивідних шляхів і лейкоцитів.

The conducted researches have revealed that various pathological changes in the organ: change in size, thickness and integrity of the wall, heterogeneity of urine may be detected by ultrasound. Diffuse or total thickening of the bladder wall was observed in sick animals with cystitis. It was visualized in the form of a sharp epocial contour, features of detachment and separate unevenly thickened echo-negative sites and edema of the mucous membrane. Changes in the properties of urine for cystitis in cats were characterized by a decrease in relative density and an increase in pH. The number of epithelial cells of the bladder and urinary tract and white blood cells increased in urine sedimentation.

Опубліковано
2017-09-28
Як цитувати
Дмитренко, Н. І. (2017). Методи діагностики та лікування циститу у котів. Scientific Progress & Innovations, (3), 101-104. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.03.22