Діагностика мікроелементозів вівцематок

  • П. В. Шарандак
  • В. І. Левченко
Ключові слова: вівцематки, мікроелементози, купрум, цинк, манган, забруднення

Анотація

Встановлено, що причиною мікроелементозів у овець є недостатній їх вміст у сухій речовині кормів. Дефіцит мікроелементів встановлено у 14,8 % вівцематок. Найбільш поширеними патологіями серед овець п’яти господарств Луганської області є дефіцит цинку – 35,9 %, купруму – 26,6 % та полімікроелементози – 32,8 %. Серед останніх найбільш поширена (15,6 %) нестача Купруму та Цинку. Встановлено позитивний кореляційний зв’язок середнього рівня між манганом та плюмбумом та негативний кореляційний зв’язок між кадмієм і манганом середнього ступеня.

It was set that reason of appearance of ewes’ microelementoses is lack of their compound in dry matter of food. Deficiency of microelements appeared in 14,8 % of ewes. The most spread pathology between sheep of five enterprises in Lugans’k region is deficiency of zinc in 35,9 %, copper – 26,6 % and polymicroelementoses – 32,8 %. Among last the most spread (15,6 %) is deficiency of copper and zinc. We estimated positive correlation connection of the middle level between manganese and lead, negative correlation connection between cadmium and manganese of the middle level.

Опубліковано
2017-09-28
Як цитувати
Шарандак, П. В., & Левченко, В. І. (2017). Діагностика мікроелементозів вівцематок. Scientific Progress & Innovations, (3), 87-90. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.03.18