Передопераційна корекція рівня загального білку в крові собак, хворих на портальну гіпертензію, ускладнену асцитом, шляхом інфузії 10 % альбуміну людини

  • В. П. Сухонос
  • В. О. Салівон
Ключові слова: портальна гіпертензія, асцит, собаки, інфузія, 10 % альбуміну людини, загальний білок крові, передопераційна корекція

Анотація

Мета досліджень полягає в  розробці тактики передопераційної корекції порушення рівня загального білку крові собак хворих на портальну гіпертензію ускладнену асцитом шляхом інфузії 10 % альбуміну людини.

Проведені нами дослідження довели, що запропонований метод корекції рівня загального білку в крові собак у більшості випадків позитивно впливає на загальний стан хворих тварин, підвищує його рівень  та  може сприяти зниженню відсотка післяопераційних ускладнень та летальних випадків.

The purpose of the research is to develop the tactics of preoperative correction of the violation of the level of total protein in dogs of patients with portal hypertension complicated by ascites by infusion of 10 % human albumin.

Our studies have shown that the offered method for correcting the level of total protein in the blood of dogs in most cases positively affects the general condition of diseased animals, increases its level and can contribute to a decrease in the percentage of postoperative complications and fatal cases.

Опубліковано
2017-09-28
Як цитувати
Сухонос, В. П., & Салівон, В. О. (2017). Передопераційна корекція рівня загального білку в крові собак, хворих на портальну гіпертензію, ускладнену асцитом, шляхом інфузії 10 % альбуміну людини. Scientific Progress & Innovations, (3), 79-82. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.03.16