Продуктивність соняшнику залежно від мінерального живлення та передпосівної обробки насіння за умов недостатнього зволоження

  • О. А. Єременко
Ключові слова: соняшник, мінеральне живлення, гідротермічні умови, ріст і розвиток рослин, урожайність

Анотація

Досліджено вплив регулятора росту рослин (РРР) АКМ на ріст, розвиток і формування врожаю соняшнику за різного мінерального живлення за умов недостатнього зволоження Південного Степу України. Встановлено, що передпосівна обробка насіння соняшнику гібриду Персей АКМ збільшує площу листкової поверхні в середньому  на 18,8 %; підвищує стійкість рослин соняшнику до абіотичних стресів та підвищує врожайність в середньому на 27,7 %. Поліпшення умов живлення соняшнику за використання рекомендованих та розрахованих з позицій нульового балансу елементів живлення норм мінеральних добрив  забезпечує збільшення основних показників росту і розвитку рослин і врожайності соняшнику.  Встановлено, що частка впливу РРР досягає 11,2 %, а мінеральних добрив – 8,6 %, за величини частки впливу гідротермічних умов року – 51,5 %.

The effect of the plant growth regulator (PGR) on growth, development and formation of the sunflower crop with different norms of mineral fertilizer under conditions of insufficient moistening of the Southern Steppe of Ukraine was studied. It was established that presowing AKM treatment of sunflower seeds of Perseus hybrid increases leaf area by an average of 18,8 %; increases the resistance of sunflower plants to abiotic stresses and increases yield by an average of 27,7 %. Improving the conditions of sunflower nutrition when using the norms of mineral fertilizers recommended and calculated from the point of zero balance of nutrient elements, provides an increase in the main indicators of plant growth and development, and sunflower yield. It is established that the share of PGR influence reaches 11,2 %, and that of mineral fertilizers – 8,6 %, with the share of influence of hydrothermal conditions of the year – 51,5 %.

Опубліковано
2017-09-28
Як цитувати
Єременко, О. А. (2017). Продуктивність соняшнику залежно від мінерального живлення та передпосівної обробки насіння за умов недостатнього зволоження. Scientific Progress & Innovations, (3), 25-30. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.03.04
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО